Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας
Από Το Ποντίκι 6.10.2011

Στην τελική φάση φαίνεται πως εισέρχεται το γερμανικό σχέδιο, που με «πειραματόζωο» την Ελ­λάδα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία Νέα Ευρώπη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Βερολίνου και των τρα­πεζικών και επιχειρηματικών συμφε­ρόντων του.

Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η έλευση του Γερμανού υπουργού Οικονο­μίας Φίλιπ Ρέσλερ, επικεφαλής μιας πολυμελούς ομάδας επιχειρηματιών και οικονομικών παραγόντων, φέρε­ται να σηματοδοτεί την απαρχή της δι­αδικασίας παραδοχής μιας αδυναμίας πληρωμών από την πλευρά του ελληνι­κού κράτους. Και πιθανώς το τέλος της ελληνικής κυριαρχίας στην οικονομική στρατηγική της χώρας.

Πλέον η αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους προεξοφλείται τις τελευ­ταίες ημέρες από όλο και περισσότε­ρα ξένα ΜΜΕ. Δεν είναι όμως υπόθε­ση μόνο των μίντια. Ταυτόχρονα απο­τυπώνεται από την εκτίναξη των CDSκαι την καταβαράθρωση των τραπεζι­κών μετοχών στο Χ.Α. Την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι παράγοντες στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνουν να «βιάζο­νται» για την ολοκλήρωση του προσω­ρινού μηχανισμού EFSF, που θα μπορεί να διατηρήσει στη ζωή το τραπεζικό σύστημα στο (βέβαιο) ενδεχόμενο της ελληνικής χρεοκοπίας.


Το «Σχέδιο Ρέσλερ»

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ο Ρέσλερ κομίζει επεξεργασμένο σχέ­διο ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Το ότι σε αυτή τη συγκυρία στη γερμανική έκδο­ση των «Financial Times» γινόταν λό­γος για παραίτηση του Γ. Παπανδρέου, ενώ ο κοινοτικός επίτροπος και ο επι­κεφαλής του Eurogroup έθεταν όσο πιο ωμά μπορούσαν το θέμα των ιδιω­τικοποιήσεων μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθούν.

Όλα αυτά άρχισαν να σχηματοποι­ούνται λίγο αφότου ο Γιούνκερ ανέβα­λε το συμβούλιο υπουργών της 13ης Οκτωβρίου, μεταθέτοντας βέβαια και την καταβολή της 6ης δόσης του δανεί­ου, εφόσον βέβαια κι αυτή υπάρξει...
Η πίεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τρίτη, είναι ασφυκτική καισυγκεκριμένη. Υπό την απειλή της αναγκαστικής χρεοκοπίας (αν δεν υπάρξει δόση, τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν έως τις αρχές Νοεμβρίου το πολύ), η τρόικα πιέζει ασφυκτικά για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και εδώ ο Γιούν­κερ ήταν σαφής:

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις με πωλήσεις ποσοστών σε εταιρείες, γη, κτηματική περιουσία και σε παραχω­ρήσεις περιουσίας για εκμετάλλευ­ση». Ο όρος που εδώ τρομάζει είναι βέβαια οι «παραχωρήσεις», μια και συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώ­σεις που οι κυβερνήσεις εκχωρούν κρατικό χώρο (άρα και κυριαρχία) για να γίνουν γεωτρήσεις ή εκμεταλλεύ­σεις άλλου είδους.

Παράλληλα ζητείται από την κυβέρ­νηση να ψηφίσει όλα τα νέα μέτρα (που θα υποβληθούν σε αναλυτικό πλάνο) επίσης πριν εκταμιευθεί η επό­μενη δόση.


Κυβερνητικός πανικός

Με την κυβέρνηση σε πλήρη πανι­κό απέναντι στο ορατό πλέον ναυάγιο τόσο για την ίδια όσο και για τη χώρα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το μόνο που μπόρεσε να πει είναι... να πληρώνου­με τους φόρους μας για να μην πέσουν έξω οι στόχοι. Δυστυχώς, όμως, κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει πλέον σε αυ­τό. Και πρωτίστως οι Γερμανοί, που σύμ­φωνα με την τελευταία ειδησεογραφία φέρνουν μαζί τους και τη λύση.

Σύμφωνα με τις διαρροές, η διαδικα­σία χρεοκοπίας θα πρέπει να δρομολο­γηθεί από ανεξάρτητο σώμα, το οποίο θα αναλάβει, αλλά και θα εποπτεύει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη χρεω­μένη χώρα και τους πιστωτές της. Προοπτικά αυτό το σώμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα είδος Ευρωπαϊκού Νο­μισματικού Ταμείου και να διαδεχθεί τον μόνιμο μηχανισμό του ESM.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληρο­φορίες, στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης θα δανειοδοτεί τις χώρες με πρόβλημα χρέους μόνο εάν συμμετέχουν ικανο­ποιητικά οι πιστωτές τους.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως όλοι εκβιάζουν όλους με μόνιμο θύμα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Οι δανειστές, με την άνεση που τους δίνει ο καθαρός λήξεως ομολόγων Οκτώβριος προχωρούν στην επόμε­νη φάση του εκβιασμού - παιχνιδιού. «Ικανοποιήστε όλα τα αιτήματά μας... εχθές για να δούμε εάν θα πάρετε την έκτη δόση» λένε οι δανειστές, με τους Γερμανούς να καθιστούν σαφές πως έχουν στο... συρτάρι έτοιμο σχέ­διο για διαγραφή μεγαλύτερου (από το 21%) ελληνικού χρέους. Κάτι που προεξοφλήθηκε με την τραπεζική κα­τάρρευση στη συνεδρίαση του Χ.Α. της 4.10.

[Ο κλαδικός δείκτης υποχώρησε με το χειρότερο ποσοστό 22ετίας, με τις τράπεζες να έχουν υποστεί μείωση περίπου 60% από την αρχή του έτους. Είναι ενδεικτικό πως την ίδια περίοδο χάθηκε χρηματιστηριακή αξία ισοδύ­ναμη του σχεδόν 5% του ΑΕΠ, καθώς Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραι­ώς και Τ.Τ. χάνουν περισσότερο από 10,5 δισ. ευρώ (πάντα σε όρους απο­τίμησης)].

Το χαρτί του ίδιου εκβιασμού έριξε στο τραπέζι όμως και ο Ευ. Βενιζέλος, προειδοποιώντας (την Τρίτη) τους φο­ρολογούμενους πως θα πρέπει να καταβάλλουν τα κάθε λογής χαράτσια για να συνεχίσουν να πληρώνονται. Ανταποδοτικά χαράτσια πρώτη φορά επιβάλλονται, αλλά εν πάση περιπτώ­σει έχουμε πολλά να δούμε ακόμη.

Στην περίπτωση πάντως που πιστω­τές και οφειλέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, θα πρέπει αμφότερες οι εμπλεκόμενες πλευρές να υπολογί­ζουν σε σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή οι μεν οφειλέτες θα αναγκαστούν να δεχθούν την πρόσβαση στα περιουσι­ακά στοιχεία τους (του κράτους), οι δε πιστωτές υψηλές απώλειες.

Από την πλευρά του ο Ρέσλερ, ο οποίος μην ξεχνάμε πως είναι καιαντικαγκελάριος της Γερμανίας, δή­λωσε ότι σέβεται τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα προ ημερών, ανακοινώνοντας και την από καιρό προγραμματισμένη κάθοδό του στην Αθήνα, σημείωσε: «Αν εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί μέσα σ’ έναν χρόνο, να ’στε σίγουροι ότι και στη Γερμανία θα είχαμε συνέχεια διαδηλώσεις. Αξίζει να στηρίξουμε την Ελλάδα και να ενδυναμώ­σουμε την ανταγωνιστικότητά της».

Τέλος, ανέφερε συγκεκριμένα πα­ραδείγματα «βοήθειας» που θα μπο­ρούσε να προσφέρει η Γερμανία στην Ελλάδα, όπως η χρηματοδότησηγερ­μανικών επιχειρήσεων που δραστηρι­οποιούνται ή επιθυμούν να δραστηρι­οποιηθούν και να επενδύσουν κεφά­λαια στην Ελλάδα και η προσφορά για παροχή τεχνογνωσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.