Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
                                          

 Γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
        

                     

  

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το ελληνικό  χρέος διακρίνεται σε α)δανειακό  χρέος και β)χρέος σε ομόλογα.
Α) δανειακό χρέος
το δανειακό χρέος διακρίνεται περαιτέρω σε νόμιμο και ειδεχθές ή απεχθές.
     1.Το χρέος της χώρας μας θεωρείται εν πολλοίς  ειδεχθές, διότι έχει αναληφθεί α) χωρίς την συναίνεση της κοινωνίας β) η πληρωμή αυτού θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την χώρα και γ) η δημιουργία του δεν ωφέλησε την κοινωνία.

   2. Επί πλέον δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα, διότι το βιοτικό επίπεδο του λαού σήμερα βρίσκεται σε χειρότερο επίπεδο  από αυτό που ήταν πριν την ανάληψη των δανείων(1981και μετά). Ακόμη τα δάνεια που δημιούργησαν το  χρέος δεν  είχαν κοινωνικό χαρακτήρα εφόσον δεν διατέθηκαν ,  για την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια, παρά ένα μικρό ποσοστό τους .  Αντιθέτως το συντριπτικό  μέρος των δανείων αυτό διατέθηκε για τους εξοπλισμούς της χώρας προκειμένου να είμαστε το προχωρημένο  φυλάκιο της Ευρώπης  και του ΝΑΤΟ απέναντι στους  Ρώσους  και τις Μουσουλμανικές  χώρες.  Επομένως  τα δάνεια διατέθηκαν  προς όφελος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και όχι των πολιτών. Άλλος μεγάλος ωφελημένος  είναι οι Ελληνικές  τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες απεκόμισαν  τεράστια κέρδη εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι τράπεζες  δανείζονταν  με επιτόκια 2% και 3% και τα πουλούσαν στις επιχειρήσεις με 8% ,10%  τα καταναλωτικά δάνεια τα πουλούσαν μέχρι και 18% (κάρτες).
    3.Κανένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να εξοφλήσει χρέος το οποίο θα κηρυχθεί  επαχθές . Όμως οι πιστωτές μπορούν να στραφούν και να απαιτήσουν την αποπληρωμή του , από αυτούς που ωφελήθηκαν (τράπεζες πολιτικούς ).
Β) Χρέος από ομόλογα.
  1.Η αγορά των ομολόγων είναι καθαρά χρηματιστηριακός τζόγος. Όποιος  αγοράζει ομόλογα προσδοκά σε ετήσια αποκόμιση κάποιου επιτοκίου και παράλληλα αποβλέπει , κατά την λήξη του ομολόγου να εισπράξει  ανώτερη τιμή από αυτήν της  αγοράς  του, εφόσον η επιχείρηση , η τράπεζα ή το κράτος που έχει εκδώσει το ομόλογο βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση . Ενδιαμέσως βέβαια μπορεί να το πουλά, και να κερδίζει ή να χάνει  ανάλογα με την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης ή του κράτους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν λήγει το ομόλογο όπου ο κάτοχος των ομολόγων έχει εξίσου τον κίνδυνο να χάσει από την αρχική αξία του εφόσον ο εκδότης των ομολόγων κατά την εξαργύρωση  , δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση.
   2.  Τα ελληνικά ομόλογα (πάνω από  130δις)τα έχουν στα χέρια τους το Ε Κ Τ (47δις) ξένες τράπεζες( 8-10 δις), ελληνικές τράπεζες (άνω των 30 δις)και δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις , έχουν υποχρεώσει τα ασφαλιστικά  ταμεία να  αγοράσουν μεγάλο μέρος αυτών των ομολόγων(15-20δισ). Οι ξένοι έχοντας  κατανοήσει  ότι δεν πρόκειται να  εισπράξουν στο ακέραιο τα ομόλογα που έχουν στα χέρια τους , θα δεχόντουσαν να τα εισπράξουν  με έκπτωση έως και 40% . Οι έλληνες  όμως τραπεζίτες, οι οποίοι ποτέ δεν δέχτηκαν να χάσουν έστω και ένα ευρώ αντιδρούν , και ακόμη  σε αυτή την κρίση,  πιέζουν να τα εισπράξουν στο ακέραιο .
    3. Πιστεύω ότι στα ομόλογα τα ομόλογα διότι δεν πρέπει να γίνουν περικοπές αλλά μόνο στα ειδεχθή δάνεια που θα προκύψουν, μετά από έλεγχο. Δεν πρέπει να περικοπούν μεγάλο μέρος κατέχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία δεν ευθύνονται σε τίποτα εφόσον μάλιστα τα υποχρέωσαν να τα αγοράσουν . Εάν δε τα περικόψουν, τότε θα κινδυνεύσουν σοβαρά οι συντάξεις  και η περίθαλψη . Το επιτόκιο που έχει καθοριστεί για τα ομόλογα δεν μπορεί να θεωρηθεί τοκογλυφικό διότι αυτό καθορίζεται από την αγορά και ανάλογα  με τις ανάγκες που έχει ο εκδότης τους.
   4.  Χωρίς να θέλουμε  να παραστήσουμε τις  Κασσάνδρες     φοβόμαστε ότι , καθυστερούν την επίσημη χρεοκοπία της χώρας μας μέχρι το 2013-2014 ,γιατί θέλουν να ολοκληρώσουν τους στόχους τους ,οι οποίοι είναι: η δραστική μείωση των μισθών και των συντάξεων, οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και οι μεγάλες  μειώσεις των μισθών τους ,ο περιορισμός των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και η δραστική μείωση των μισθών τους.  Έτσι  θα επιτύχουν α)την δραστική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, με αποτέλεσμα ο τζίρος  των καταστημάτων θα πέσει δραματικά, μη δυνάμενες οι επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις προς του προμηθευτές τους και λοιπούς πιστωτές , Αυτό συνεπάγεται  την  πτώχευση και  το κλείσιμο των καταστημάτων τους. Αυτό που θα συμβεί τότε  θα είναι η κάθοδος των πολυεθνικών ,εφόσον η πίτα της αγοράς θα έχει μεγαλώσει με την εξάλειψη των μικρών επιχειρήσεων και ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μικρός . Άλλο είναι να έχεις  να ανταγωνιστείς 2-3 επιχειρήσεις ,που θα έχουν απομείνει , και άλλο να έχεις ανταγωνιστές 20 ομοειδείς τοπικές επιχειρήσεις όπου η κάθε επιχείρηση  έχει και 100 συγγενείς, φίλους, γείτονες που θα προτιμήσουν την μικρή επιχείρηση.  β) Την πρόσληψη υπαλλήλων  με ελαστικό ωράριο, με απολύσεις  όποτε θελήσουν χωρίς αποζημιώσεις και με μισθούς σε επίπεδα που θα έχουν κατεβάσει , δηλαδή 500 ευρώ  και ακόμη χαμηλότερα.
γ) Ακόμη θα αποκτήσουν τις  ΔΕΚΟ με προσωπικό το μισό ή και λιγότερο, από ότι έχουν τώρα και μισθούς χαμηλότερους κατά πολύ από ότι λαμβάνουν τώρα. Όλες δε αυτές τις απολύσεις, ή μετατάξεις θα τις επιβαρυνθεί ο Ελληνικός λαός. Βέβαιον είναι ότι έχουν και άλλους σκοπούς,( που δεν μπορούμε να φανταστούμε) , οι οποίοι δεν θα μας οδηγήσουν  τώρα στην πτώχευση, αλλά με τα από 2-3 χρόνια . Μην ξεχνάμε κάποιες δειλές φωνές  βουλευτών (Κουκουλόπουλος και άλλοι) του κυβερνώντος κόμματος που λένε ότι σε3-4 χρόνια θα πτωχεύσομε.
δ )Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ είναι περίπου 2,5 δις ευρώ, ο ΟΤΕ 2 περίπου δις ευρώ όλες μαζί οι τράπεζες μας 16 δις ευρώ.  Εάν πωλήσει σήμερα το κράτος το ποσοστό του σε ιδιώτες,  τα ποσά που θα εισπράξει είναι τόσο λίγα( περί τα 700.000.000 ευρώ),  που θα χαθούν αμέσως στην μαύρη τρύπα χωρίς κανένα όφελος για το κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα θα χάσει το μέρισμα που εισπράττει από τα κέρδη των εταιριών αυτών, που κατά την γνώμη μας  μέσα σε 5 χρόνια το πολύ, θα έχει  εισπράξει από τα μερίσματα το ευτελές αντίτιμο που θα εισπράξει με την πώληση ποσοστών του. Μην ξεχνάμε ότι για την αποτίμηση των εταιριών εκτός χρηματιστηρίου χρησιμοποιείται κατά κανόνα η προεξόφληση  των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών . Εάν εφαρμοστεί μια τέτοια μέθοδος η αξία της ΔΕΗ αλλά και των άλλων εταιριών θα βγει πολλαπλάσια από την σημερινή χρηματιστηριακή αξία των υπό εκποίηση εταιριών.         ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ¨

1.       Τα δάνεια που παίρνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν για την αποπληρωμή παλαιών χρεών και ομολόγων, τα οποία λήγουν, και επί πλέον στην πληρωμή κατ έτος των τόκων αυτών.
2.       Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων καταβάλλονται από τους έμμεσους και άμεσους φόρους που εισπράττει το κράτος από τον Έλληνα πολίτη. Οι συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργοδότης , ο εργαζόμενος και την εκ του νόμου συμμετοχή του κράτους, στα ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως δεν υπάρχει συσχετισμός των δανείων με τους μισθού και τις συντάξεις και είναι μύθος ο εκφοβισμός των πολιτών ότι, αν δεν πάρουμε τις δόσεις από τα δάνεια, δεν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις.
3.       Τι συμβαίνει όμως εδώ; Από τα δάνεια που έχουν κατά καιρούς πάρει οι εκάστοτε κυβερνώντες τεράστια ποσά έχουν πάει σε μίζες, εκλογικές δαπάνες ψηφοθηρική υπερφόρτωση του κράτους και άλλες σπατάλες  και τώρα δεν τους βγαίνει . Επί πλέον επειδή  δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, μια και  μας έχουν επιβάλλει , να   εγκαταλείψουμε την αγροτική  , και την βιομηχανική παραγωγή, καθώς  και άλλες δραστηριότητες που λόγω Ε.Ε έχομε εγκαταλείψει ,αντίθετα παράγεται πρωτογενές έλλειμμα και έτσι αναγκαστικά παίρνομε  νέα δάνεια αυξάνοντας το χρέος.
4.       Το ίδιο συνέβη και με  πληθώρα  ελληνικών επιχειρήσεων που έπαθαν αυτό ακριβώς που συνέβη με το κράτος. Όταν οι εποχές ήταν καλές και οι επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες όχι μόνο δεν επένδυαν τα κέρδη, αλλά ούτε   μέρος αυτών να αποθεματοποιήσουν  . Σαν οικογενειακές επιχειρήσεις( που είναι πάνω από το 90%)  των επιχειρήσεων έπαιρναν όλα τα κέρδη και περισσότερα από τα κέρδη που έβγαζαν κάθε χρόνο, και έτσι για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους δανείζονταν από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν αφειδώς, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, αρκεί να προσημείωναν ακίνητα της επιχείρησης ή του επιχειρηματία. Με τον τρόπο αυτό ο  δανεισμός των επιχειρήσεων υπερέβη το 30% ,( που είναι όριο που απαιτείται για την επιβίωση των επιχειρήσεων , σε περιόδους κρίσης), του τζίρου των επιχειρήσεων φθάνοντας και το 60% ή και 70% αυτού.
 Όταν δε άρχισε η κρίση επειδή οι πωλήσεις των επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν  πάνω από το 50% του τζίρου του 2008 τα δάνεια χωρίς να αυξηθούν ξεπέρασαν το 100% του τζίρου των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την ολική αδυναμία αποπληρωμής των. Έτσι ενώ οι τράπεζες είχαν λάσκα την  θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, τώρα με την κρίση σφίγγεται αυτή η θηλιά.
5.       Η προσημείωση των περιουσιακών στοιχείων είναι παράνομη ,διότι η τράπεζα πουλάει το χρήμα της με γενναίο μάλιστα επιτόκιο , αναλαμβάνοντας το δικό της ρίσκο , για να στηρίξει την ιδέα του επιχειρηματία   . Όταν ο επιχειρηματίας απευθύνεται στην τράπεζα , προκειμένου αυτή να του χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ιδέα , η τράπεζα αναλαμβάνει κατά ένα ποσοστό, το   ρίσκο της υλοποίησης της ιδέας αυτής , όπως και ο επιχειρηματίας . Την επιταγή αυτή οι τραπεζίτες την έχουν καταστρατηγήσει πλήρως δανείζοντας ασυλλόγιστα τις επιχειρήσεις  για να ικανοποιήσουν την κερδοσκοπική βουλιμία των μετόχων τους .
6.       Δάνεια με επιτόκιο  περίπου στο 5,5% που εισέπρατταν τράπεζες από το Δημόσιο ( το περίφημο ΤΕΜΠΕ), προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις άτοκα  ,οι τραπεζίτες  πολλά δάνεια, τα έδιναν σε δικούς τους ελεύθερους επαγγελματίες , ή σε επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών ,που δε είχαν ανάγκη των δανείων αυτών. Τους χορηγούσαν
100000 ευρώ , χωρίς να τα εκταμιεύουν, απλώς τα μετέφεραν σε  λογαριασμό του πελάτη τους χωρίς να μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε ευρώ . Έτσι χωρίς να κινηθεί καθόλου χρήμα  απλώς  κάνοντας  μια λογιστική πράξη εισέπραττε 5,5% επιτόκιο περίπου, και έδινε τόκο στον πελάτη της 2%. Δηλαδή κέρδιζε 3,5 μονάδες επιτοκίου χωρίς να καταβάλει αυτή  χρήματά. Εάν αυτό δεν είναι τοκογλυφία τότε αυτός ο όρος έχει χάσει την έννοια του.
7.       Όταν λοιπόν οι κυβερνώντες τρομοκρατούν τον Ελληνικό λαό, ότι αν δεν πάρομε την 5η,
και επόμενες  δόσεις  θα έχομε στάση πληρωμών, ψεύδονται. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι μισθοί και οι συντάξεις καταβάλλονται από τους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές  του Ελληνικού λαού. Άρα οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές επαρκούν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις . Ακόμη δε περισσότερο, εάν τα ασφαλιστικά ταμεία απαιτήσουν από τους Δήμους Κοινότητες , Δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία , εφημερίδες ,Αθηναίους ιδιοκτήτες καναλιών και άλλους μεγάλο επιχειρηματίες,  να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουν όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις συντάξεις και τους μισθούς
8.       Εάν λοιπόν δεν πάρομε την Πέμπτη δόση και οι κυβερνώντες τολμήσουν ,από τα χρήματα του Ελληνικού λαού να πληρώσουν παλαιά δάνεια,( τα οποία μάλιστα δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του) και δεν καταβάλλουν μισθούς και συντάξεις θα έχουν υποπέσει στο αδίκημα υπεξαίρεσης χρημάτων του Ελληνικού λαού , με ότι αυτό συνεπάγεται γι αυτούς.
Μια έντιμη κυβέρνηση θα προτιμήσει την πληρωμή μισθών και συντάξεων και όχι την πληρωμή τόκων και δόσεων απεχθών τοκογλυφικών δανείων.

          ΧΡΥΣΟΣ

1.        Ο Χρυσός της Ελλάδος σε απόθεμα είναι περίπου  στους 120 τόνους μετά την πώληση των 20 τόνων το 2003, . Την ευθύνη της φύλαξής του την έχει μια ιδιωτική τράπεζα η τράπεζα της Ελλάδος εφόσον το Ελληνικό κράτος έχει το 8% των μετοχών μάλιστα δεν ελέγχεται από το κράτος ούτε διέπεται από τον ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών ,ούτε από κανένα άλλο Ελληνικό νόμο.  Μέσα στους 120 τόνους είναι και 4,5 περίπου τόνοι σε χρυσά νομίσματα.
2.       Το 2003  αποφασίστηκε να πουληθούν οι 20 τόνοι χρυσού , για να τοποθετηθούν σε ομόλογα με απόδοση 2-4% , ενώ στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είχαν καμία απόδοση . Αυτή ήταν η δικαιολογία αυτών που πούλησα το χρυσό. Αν όμως πάμε στους αριθμούς θα διαπιστώσουμε ότι, από την πώληση των 20τόνων χρυσού ή  624.000 ουγγιές ,εισέπραξαν 207 εκατομμύρια ευρώ και άλλα περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ  7 χρόνων από τους τόκους. Τα  χρόνια από το 2003 μέχρι το 2010 έχομε συνολικά έσοδα 242 εκατομμύρια. Εάν όμως υπολογίσουμε ότι, σήμερα αξία του χρυσού  είναι περίπου 1850 $ η ουγγιά, ή 57.720 $ το κιλό(20 τόνοι χ57.720$), η σημερινή αξία του χρυσού που πουλήθηκε το 2003 θα ήταν  1.154.400 $ ή μεταφραζόμενα σε ευρώ 824.571.Άρα ε΄χομε ζημιωθεί περίπου 582.000.000ευρώ. Για την πράξη αυτή ουδείς μέχρι σήμερα έχει λογοδοτήσει.
3.       Η τράπεζα της Ελλάδος μέρος  του αποθέματος του χρυσού του ελληνικού λαού το φυλάσσει σε τράπεζα της Αγγλίας , άλλο  φυλάσσεται στη κεντρική Αμερικάνικη τράπεζα, προφανώς  στηρίζοντας τα νομίσματά τους, ένα μέρος κατέθεσε στην Ε Κ Τ  σε αντιστάθμισμα ,όταν μπήκαμε στο ευρώ και το υπόλοιπο  φυλάσσεται στα υπόγεια της τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μας πει με σιγουριά αν πράγματι υπάρχει αυτό το απόθεμα χρυσού στην τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα αφού κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει και  λογοδοτεί μόνο στην κεντρική Ευρωπαϊκή τράπεζα.
4.       Αυτοί που ισχυρίζονται, ότι η διατήρηση αποθεμάτων σε χρυσό και συνάλλαγμα δεν είναι απαραίτητη , εφόσον  δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος κερδοσκοπικών επιθέσεων, αφού είμαστε στο ευρώ  ας κρατούν μικρό καλάθι.  Διότι αν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα δεν θα είναι απαραίτητα τα αποθέματα αυτά; Άλλωστε διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι ο χρυσός όχι μόνο δεν χάνει την αξία του αλλά από το 2000 και μετά η αξία του χρυσού έχει αυξηθεί πάνω από 400%.


            ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

           ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. Στα χρόνια της  κατοχής  οι Γερμανοί είχαν πάρει δάνεια από την Ελλάδα όπως και από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που είχαν κατακτήσει, για τις πολεμικές τους ανάγκες. Το σημερινό ύψος των δανείων αυτών για την Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 162 δις ευρώ σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο διεκδίκησης(ΕΣΔ). Υπολογίζεται  ότι 108 δις  είναι οι αποζημιώσεις  υπέρ της Ελλάδος σήμερα. Επίσης  54 δις αφορούν το αναγκαστικό δάνειο  που έδωσε η Ελλάδα στην Γερμανία . Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες πλην της Τσεχοσλοβακίας και της Ελλάδας, τα είχαν διεκδικήσει και τα πήραν μετά τον πόλεμο. Το 1997 τα πήρε και η Τσεχοσλοβακία. Μάλιστα με σημερινούς υπολογισμούς των τόκων η απαίτηση αυτή υπερβαίνει  το διπλάσιο των 162δις. Άλλοι δε ισχυρίζονται ότι είναι ακόμη περισσότερα. Εμείς όμως ας μείνομε σε αυτά που λέει το (ΕΣΔ)
2.       Το κατοχικό δάνειο αποτελεί συμβατική υποχρέωση ,της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Η συμφωνία σύναψης του δανείου υπογράφεται το1943, από Γερμανούς και Ιταλούς χωρίς την παρουσία της Ελλάδας,  άρα πρόκειται για αναγκαστικό δάνειο, και περιελάμβανε: α) η Ελλάδα θα καταβάλλει 1,5 δις δραχμές σαν έξοδα κατοχής. β) Οι αναλήψεις από την τράπεζα της Ελλάδος πάνω από αυτό το ποσό θα χρεώνονται στην Γερμανία και Ιταλία σαν άτοκο δάνειο .γ) Η επιστροφή θα γινόταν αργότερα χωρίς να οριστεί πότε. δ) Το ύψος του δανείου ανερχόταν το 1944 σε 228 περίπου εκατομμύρια δολάρια ή 400 εκατομμύρια  μετακατοχικά Μάρκα. Από το δάνειο  αυτό πληρώθηκαν 2 δόσεις και μετά σταμάτησαν να το πληρώνουν οπότε το δάνειο έγινε  υπερήμερο καθιστάμενο έτσι  έντοκο.

3.       Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ελληνικής κυβέρνησης , η οποία παρουσιάσθηκε και αναγνώστηκε στην δίκη της ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ  αφορούσε κυρίως την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας μας στην κατοχή. Αναφερόταν στην λεηλασία της Δημόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων προκειμένου η Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Γερμανίας στην Β. Αφρική . Μεταξύ του Αυγούστου και Δεκεμβρίου  1941 πληρώθηκε στους Γερμανούς το ποσό των 26.206.085.000 δραχμών ποσό μεγαλύτερο από το 60% του Εθνικού Εισοδήματος  της χώρας για την ίδια περίοδο. Επίσης κατέσχεσαν 71000 τόνους  σταφίδας, 10000 τόνους ελαιολάδου, 1435 τόνους καφέ, 1143 τόνους ζάχαρις,2520 τόνους ρυζιού και σιτάρι 530.000δολαρίων. Η έκθεση αναφέρει για εισαγωγή 10.000 εκατομμύρια Μάρκα άνευ αξίας με αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού μέχρι και 3.000%. Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί αγόραζαν αγαθά σε σταθερές  προ κατοχικές τιμές και με χρυσό και άλλα πολύτιμα αντικείμενα τα έστελναν στην Γερμανία.
Την ίδια περίοδο χρησιμοποίησαν και το σύστημα Κλίρινγκ(αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν οι διμερείς  εισαγωγές, εξαγωγές  δηλαδή ο συμψηφισμός  αυτών) .
Έτσι σύμφωνα με την έκθεση, αν και  η Ελλάδα εξήγαγε το σύνολο των διαθεσίμων πηγών της στην Γερμανία, ο λογαριασμός κλίρινγκ έδειχνε 264.157.574,03 μάρκα υπέρ της Γερμανίας και υπέρ της Ελλάδος 4.353.428,02 μάρκα.  Τούτο δε συνέβη διότι οι Γερμανοί αγόραζαν από την Ελλάδα σε σταθερές τιμές ενώ  πουλούσαν σε πληθωριστικές τιμες.
Τέλος στο ίδιο δικαστήριο κατέθεσε ο μάρτυρας   μέλος των SS ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχαν καταθέσεις  280.000.000 δραχμών των 54.000 περίπου Εβραίων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορες συνοικίες της Θεσσαλονίκης , και  τα οποία κατασχέθηκαν μετά την απομάκρυνση τους από την Θεσσαλονίκη.
4.       Το 1945 η Ελλάδα άρχισε να ζητά πολεμικές επανορθώσεις, και στην συνδιάσκεψη στο Παρίσι πήγε με απαιτήσεις 10,5 δις δολάρια. Το  ύψος του δανείου ορίστηκε 3,5 δις δολάρια, από τις 4 δυνάμεις της συνδιάσκεψης. Το 1958 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή πήρε 115 εκατομμύρια Μάρκα αποζημιώσεις . Έκτοτε οι Γερμανοί ισχυριζόταν ότι, .Ο πρωθυπουργός  Κ. Καραμανλής  είχε παραιτηθεί από περαιτέρω  διεκδικήσεις , όμως το 1967 ο Κ. Καραμανλής το διέψευσε και άρχισαν  το άλλο τροπάριο , ότι δεν υπάρχει ενιαία Γερμανία ,άρα δεν μπορεί η Δυτική Γερμανία να αναλάβει μόνη της τις αποζημιώσεις .Μετά το 1990 άρχισαν να ισχυρίζονται ότι, μετά από τόσες δεκαετίες, δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει  ακόμη απαιτήσεις. Αυτό όμως δεν ευσταθεί διότι αφενός δεν έχομε υπογράψει ουδέποτε συνθήκη ειρήνης με τους Γερμανούς και αφετέρου εγκλήματα πολέμου δεν παραγράφονται ποτέ.
5.       Διεκδικήσεις είχαμε και το 1965, το 1974, το 1995 .Αργότερα το 1997 όταν και η τελευταία χώρα της Ευρώπης η Τσεχοσλοβακία πήρε τις διεκδικήσεις της από την  Γερμανία ,φαίνεται ότι οι Γερμανοί απείλησαν τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος μέσω του αδελφού του , ότι για να εξακολουθήσει να είναι Πρωθυπουργός θα πρέπει να σταματήσει τις διεκδικήσεις αυτές της Ελλάδος.
6.       Από την Ιταλία και Βουλγαρία έχομε πάρει αποζημιώσεις ,όχι όμως από την Αλβανία. Σήμερα έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους Έλληνες πολίτες και την Ελλάδα , αλλά οι κυβερνήσεις μας απαγορεύουν να προβούν τα θύματα σε διεκδικήσεις .


             ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΘΡΑ 7&1 ΚΑΙ 14&5


1.       Η Ελλάδα υπέγραψε την δανειακή σύμβαση των 80 δις  με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, πλην της Γερμανίας της οποία την θέση πήρε η κρατική Γερμανική τράπεζα για να μην συμψηφίσει η Ελλάδα χρέος από δανεισμό με   διεκδικήσεις.
Με την σύναψη της σύμβασης αυτής και την κύρωση του μνημονίου η χώρα απώλεσε σημαντικό μέρος της εθνικής της κυριαρχίας της.
Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το αγγλικό δίκαιο σε δανειακή σύμβαση από την στιγμή μάλιστα οι συμβαλλόμενοι ανήκουν στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτό έγινε γιατί το δίκαιο αυτό υποστηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα των δανειστών. Τα σημαντικά άρθρα της δανειακής σύμβασης είναι:
2.       Άρθρο 7&1 . Όλες οι πληρωμές του δανειολήπτη προς τους δανειστές θα καταβάλλονται στο ακέραιο χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ανταπαιτήσεων
3.       Άρθρο 14&5 . Ο δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει η θα αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο και τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές διαδικασίες με την παρούσα σύμβαση χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή , κατάσχεση κ.λ.π. στον βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.
4.       Με τον Ν.3845/6-5-2010 κυρώθηκε το μνημόνιο αλλά όχι με πλειοψηφία 180 βουλευτών που ορίζει το άρθρο 28&2 του συντάγματος, το οποίο αναφέρει: Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη ,μπορεί να αναγνωριστούν, με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή την συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία  των 3/5  του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή  300 χ3/5=180 βουλευτές. Είναι σαφές ότι με την συμφωνία δανεισμού παραχωρούνται αρμοδιότητες στην Ε. Ε, το Δ Ν Τ , στην Ε Κ Τ και σε άλλα κράτη, της εκτελεστικής , νομοθετικής  και δικαστικής εξουσίας.
5.       Με το άρθρο 1&4 του ν. 3845/2010 δίδεται εξουσιοδότηση στον  Υ Ο ,να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, και τα κράτη μέλη της Ε. Ε . Το παραπάνω μνημόνιο εισάγεται στην βουλή για ψήφιση. Αυτό όμως τροποποιήθηκε με την & 9 του ν.3847/11-5-2010 και το μνημόνιο και οι συμβάσεις του παραπάνω νόμου φέρονται στη βουλή, μόνο για συζήτηση. Η τροποποίηση αυτή παραβιάζει το σύνταγμα διότι την κύρωση την μετέτρεψε σε συζήτηση και ενημέρωση.
6.       Το άρθρο 36&2 του συντάγματος ορίζει ότι, συνθήκες για εμπόριο, φορολογία ,οικονομική συνεργασία ,και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ή ενώσεις και όσες άλλες παραχωρήσεις για τις οποίες σύμφωνα με άλλες  διατάξεις  του συντάγματος ,τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες ,δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει. Άρα σύμφωνα με το άρθρο 28& 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 36&2 ,δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι οι συμβάσεις αυτές θα έπρεπε να κυρωθούν με νόμο με πλειοψηφία 180 βουλευτών, και όχι με την υπογραφή αντιπροσώπου, στην προκειμένη περίπτωση του Υπουργού των Οικονομικών μας.
7.       Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συμβάσεις δεν ισχύουν για το εσωτερικό της Ελλάδος, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 28&2 και 36&2 του Ελληνικού Συντάγματος. Όλες δε οι πράξεις εφαρμογής τους είναι Αντισυνταγματικές.
8.       Ας μην ξεχάσουμε και την κυνική ρήση του ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΟΤΙ Η Ελλάδα πλέον δεν έχει πλέον απόλυτη κυριαρχία επί του εδάφους της.

             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ


1.       Παραμένοντας στο ευρώ, καθημερινά  το εισόδημα των εργαζομένων, επιχειρηματιών και συνταξιούχων συρρικνώνεται  με την εκ περιτροπής εργασία , την μείωση των τζίρων , τις απολύσεις ,τις περικοπές μισθών και συντάξεων και παράλληλα  ακριβαίνουν τα προϊόντα βασικής ανάγκης λόγω ανατιμήσεων από τις πολυεθνικές και των εμμέσων φόρων. Άρα έχομε ούτως ή άλλως εσωτερική υποτίμηση έναντι των Ευρωπαίων. Όμως το χειρότερο από όλα είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει στα παιδιά μας να χάσουν την ψυχική ισορροπία τους ,εφόσον απολύονται ή δεν βρίσκουν εργασία . Έτσι  νιώθουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και δεν είναι παραγωγικοί.
2.       Οι γονείς προκειμένου να συντηρήσουν τα παιδιά τους διαθέτουν μέρος του μισθού ή της σύνταξης ,ή ακόμη μειώνοντας  τις  μικρό καταθέσεις τους  για να συντηρήσουν τα παιδιά τους . Άρα και αυτών  μειώνεται το εισόδημά  . Επομένως έτσι κι αλλιώς,  παραμένοντας  στο ευρώ μειώνεται, η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων μας , και οι καταθέσεις μας  μέχρι που θα εξαφανιστούν, εφόσον δεν προβλέπεται καμία ανάκαμψη για πολλά χρόνια και είπαμε και για τον κίνδυνο της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών μας.
3.       Με την επιστροφή σε δικό μας νόμισμα οι τράπεζες για λίγες μέρες θα κλείσουν προκειμένου να μετατρέψουν τα ευρώ στο νέο νόμισμα, έστω είναι η δραχμή, η αρχική ισοτιμία θα είναι προς 340,75 δραχμές ανά ευρώ. Έπειτα το πιθανότερο είναι να τυπωθούν επί πλέον νέα χαρτονομίσματα  οπότε θα μειωθεί η αγοραστική δύναμη μας. Από ότι προβλέπουν οι οικονομολόγοι για ένα χρονικό διάστημα περίπου ένα χρόνο, ή και παραπάνω  θα υπάρξει μια αστάθεια με υποτιμήσεις ή ανατιμήσεις του εθνικού νομίσματος. Όμως μετά θα ισορροπήσει η ελληνική οικονομία και θα δημιουργηθεί ελπίδα στα παιδιά μας , που τώρα δεν έχουν.  Μήπως τώρα δεν υπάρχει  εσωτερική υποτίμηση που ολοένα μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ του ευρώ των εταίρων μας και του δικού μας ;
4.       Βγαίνοντας από την νομισματική ένωση θα μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες με άλλες χώρες (τώρα δεν μπορούμε), όπως  με Ρωσία ,Κίνα Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία που μάλλον θα μας ακολουθήσουν στην έξοδο από το ευρώ, να δημιουργήσουμε αλληλόχρεο λογαριασμό  ώστε να μην γίνονται εκατέρωθεν πληρωμές σε νομίσματα αλλά με χρεοπιστώσεις των αλληλόχρεων λογαριασμών με την ανταλλαγή προϊόντων. Η Κρήτη και η Δυτική Πελοπόννησος  παράδειγμα ,είναι ικανές να καλύψουν ανάγκες σε κηπευτικά σχεδόν τις   περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
5.       Με την υποτίμηση τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά ,το προϊόν του τουρισμού θα είναι απόλυτα ανταγωνιστικά και έτσι θα αρχίσει η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν ενώ  σήμερα καθημερινά κλείνουν. Τα παιδιά μας θα βρίσκουν πάλι δουλειές , ανακτώντας την ψυχική τους ηρεμία.
6.       Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει και πρωτογενές πλεόνασμα για πληρωμές νομίμων δανειακών υποχρεώσεων. Οι μη νόμιμες , εξυπακούεται ότι θα έχουν περικοπεί.
7.       Οι Ευρωπαίοι βέβαια , δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε από το ευρώ και με διάφορα τερτίπια ,και θα μας  δίνουν συνεχώς βοήθειες προκειμένου να μας έχουν πάντοτε εξαρτημένους οικονομικά, και μαζί με τις  κυβερνήσεις μας να εξυπηρετούν τους ιδιοτελείς σκοπούς τους. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όσο γιγαντώνεται το κίνημα των αγανακτισμένων παράλληλα   πληθαίνουν οι φωνές των Ευρωπαίων ,ότι δεν συμφέρει ούτε την Ευρώπη ,ούτε την Ελλάδα η έξοδος από το ευρώ, απαριθμώντας μόνο τα μειονεκτήματα χωρίς να παραθέτουν τα πλεονεκτήματα της από αυτή την έξοδο. Άρα μήπως το πρόβλημα θα το έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι αν φύγουμε , εφόσον  το ευρώ θα ανατιμηθεί κατά πολύ προς όφελος του δολαρίου ,του γουάν και  του γιεν και οι εξαγωγές της Γερμανίας θα συρρικνωθούν ; ΡΩΤΑΩ. Επίσης θα κινδυνεύσει με κατάρρευση το ευρώ, οπότε το δολάριο θα ανατιμηθεί και θα έρθει σε μειονεκτική θέση απέναντι σε Γιέν, Γουάν με τις όποιες συνέπειες . Φανερό λοιπόν είναι , ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων σε βάρος του κεφαλαίου. Όλα αυτά είναι αποτρεπτικά για να μας βγάλουν από το ευρώ.
8.       Θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε και να αναθεωρούμε τις απόψεις μας για την παραμονή στο ευρώ ,από την στιγμή που οι τραπεζίτες  και οι κολοσσιαίες επιχειρήσεις υποστηρίζουν με σθένος σε αυτό την παραμονή μας . Ο λαός λέγει ότι συμφέρει τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο , τον λαό δεν τον συμφέρει . 70  Γερμανικοί και Γαλλικοί επιχειρηματικοί κολοσσοί μεταξύ των οποίων SIEMENS,MERCEDES,BOSH,BMV,DEUTSCHE TELECOM-RENAULT,EDF ενέργειας και άλλοι και οι οποίοι απασχολούν 5 εκατομμύρια άτομα ,υπέγραψαν μέσω των διευθυντών τους πληρωμένη καταχώρηση, κάνοντας έκκληση με τίτλο = Το ευρώ είναι αναγκαίο=, ερχόμενοι σε ευθεία αντίθεση με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη Γερμανία και Γαλλία, σχετικά με  το Ελληνικό πρόβλημα. Αυτά για να καταλάβομε ποίοι ενδιαφέρονται για την διατήρηση του ευρώ.

9.        Στο μοναδικό ερώτημα που δεν έχω λάβει απάντηση  ούτε μπορώ να δώσω πειστική απάντηση είναι τι θα γίνουν τα ευρώ που έχουν βγάλει οι φοροφυγάδες και αυτοί που ξεπλένουν μαύρο χρήμα;
 Πολλοί φίλοι γνωστοί , συγγενείς , ρωτούν τις λίγες καταθέσεις που έχω να τις μεταφέρω σε τράπεζα του εξωτερικού; κυρίως σε τράπεζες της Κύπρου.  (Η Κύπρος λέγεται ότι είναι η επόμενη χώρα που θα δεχτεί την στήριξη του Δ Ν Τ ). Πολλοί πολίτες φοβούνται ότι με την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα αυτοί που έχουν στο εξωτερικό τα  ευρώ μετά τις υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος θα έρθουν με τα ευρώ τους θα βρουν τον Έλληνα σε δυσχερή θέση, στην οποία θα τον έχουν φέρει οι Ευρωπαίοι και θα του αγοράζουν τις περιουσίες του με τα υπερτιμημένα ευρώ.  Ο Κ. Καζάκης σε σχετικό ερώτημα μου απάντησε ότι , θα πρέπει να  εθνικοποιηθεί η τράπεζα της Ελλάδος οπότε θα γνωρίζει ότι ευρώ θα εισέρχεται από το εξωτερικό , αφού τώρα πια θα πρέπει να δραχμοποιείται πριν διοχετευτεί στην αγορά . Κατά την δραχμοποίηση το συνάλλαγμα αυτό θα φορολογείται με 80% , διαφορετικά ας το κρατήσουν στο εξωτερικό να τα κάνουν ότι θέλουν.
Βέβαια εδώ θα υπάρξουν οι υποστηρικτές της παραμονής μας στο ευρώ που θα ισχυριστούν ότι έτσι κλείνουν οι πόρτες  στους επιχειρηματίες να φέρουν χρήματα και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ακόμη για να συμβεί αυτή η φορολόγηση δεν μπορεί να γίνει με τις σημερινές κυβερνήσεις διότι και  κότσια δεν έχουν να το κάνουν αφού  είναι δέσμιοι στο μεγάλο κεφάλαιο . Θέλει λοιπόν άλλη πολιτική εντιμότητα και θάρρος .             
10.    Προεκτείνοντας την σκέψη του Κ. Καζάκη  θα πρότεινα εφόσον τα 200δις (σύμφωνα με κάποιους πολύ περισσότερα) επαναπατριστούν,  από  τις Ελβετικές και κάποια δις από την Κύπρο , Αγγλία και άλλους φορολογικούς παραδείσους. Όποια και να είναι  η αλήθεια τα χρήματα που ευρίσκονται στο εξωτερικό στην πλειοψηφία τους είναι παράνομα ,είναι δε ίσως και όσο το χρέος Ελλάδος. Μετά την επιστροφή μας στο εθνικό νόμισμα και  αφού θα έχει υποτιμηθεί το νέο νόμισμα ,να φορολογηθούν τα επαναπατριζόμενα με τον συντελεστή της ανώτερης κλίμακας της φορολογίας εισοδήματος που είναι 45% (ως κέρδη τα οποία δεν φορολογήθηκαν ποτέ). Εάν δε, επενδυθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και αυξήσουν  θέσεις  εργασίας ,σαν κίνητρο να τους επιστρέφεται το 50% του φόρου που τους είχε παρακρατηθεί . Έτσι  θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας . Η επιστροφή φόρου θα αφορά μόνο τα κεφάλαια που θα επιστρέψουν για παραγωγικές επενδύσεις , δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και όχι αγορές διαμερισμάτων ,σκαφών αναψυχής .
Ακόμη θα πρότεινα κάθε τουρίστας που θα αλλάζει συνάλλαγμα να φορολογείται με 10% από ένα ποσό και πάνω , για μην υπάρξει εμπόδιο στην ανάπτυξη του τουρισμού, και ο φόρος να επιστρέφεται στην χώρα του από την οποία θα  λαμβάνει πίσω  τον φόρο που του παρακρατήθηκε. Με την φορολογία αυτή θα αποτραπεί η εισαγωγή ευρώ εν είδη συναλλάγματος  από εκείνους τους Έλληνες που θα θέλουν να φέρουν τα ευρώ χωρίς καμία επιβάρυνση, ή να τα κάνουν δολάρια και να τα εισάγουν.
 Ένα άλλο που πρέπει να γίνει θα είναι, η υποχρέωση όλων των παράκτιων εταιριών να δηλώσουν και να μετατρέψουν τα ευρώ που κατέχουν, στο εθνικό νόμισμα . ( μαζί τα μετρητά με τα ακίνητα ανέρχονται περίπου στο ένα τρις ευρώ.) Διαφορετικά να υποστούν και αυτές την φορολόγηση των ευρώ που θα έρχονται στην χώρα μας μετά την επιστροφή μας στο εθνικό νόμισμα.
Σίγουρα θα προσπαθήσουν όλοι αυτοί με διάφορες κομπίνες να φέρουν ευρώ χωρίς να πληρώσουν φόρους όμως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να αποτραπεί αυτό . Εδώ όμως χρειάζεται μια άλλη πολιτική που θα μπορεί να θέσει αυτές τις δικλείδες για αυτό χρειάζεται άλλο πολιτικό σύστημα.
11.    Ένας άλλος εκφοβισμός που καλλιεργείται στους Έλληνες πολίτες είναι ότι τα δάνεια που οφείλουν στις τράπεζες όταν επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα θα διογκωθούν και δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν ούτε αυτοί που τώρα τα πληρώνουν κανονικά. Αυτό είναι ένα μύθευμα, διότι αν υποθέσουμε το εθνικό νόμισμα θα είναι η δραχμή ,τι θα συμβεί; Όπως οι καταθέσεις σε ευρώ  θα εξαργυρωθούν με 340,75 το ίδιο θα συμβεί και με τα δάνεια που θα εξαργυρωθούν και αυτά με 340,75. Παράδειγμα έχεις ένα δάνειο 10.000 ευρώ, έχεις και καταθέσεις στην τράπεζα 10.000 ευρώ  ,η οποία στα έχει δεσμεύσει σαν εγγύηση του δανείου σου. Επιστρέφοντας στην δραχμή η τράπεζα θα εξαργυρώσει τις καταθέσεις σου προς 340,75 άρα  10.000*340,75 = 3.407.500 δραχμές .  Το δάνειο σου θα το εξαργυρώσει και αυτό προς 340,75 άρα δάνειο  10.000*340,75 =  3.407.500 δραχμές. Επομένως 10.000 ευρώ είχες καταθέσεις και 10.000 ευρώ χρωστούσες . Τώρα 3.407.500δραχμές έχεις καταθέσεις 3.407.500 δραχμές εξακολουθείς να χρωστάς. 
Ας υποθέσουμε ότι γίνεται υποτίμηση της νέας δραχμής 30% σε αυτή την περίπτωση θα εξακολουθήσεις να χρωστάς 3.407.500 αλλά και οι καταθέσεις σου θα είναι 3.407.500 δραχμές.  
Αν αποτολμήσουν να μεταφράσουν με διαφορετική ισοτιμία το δάνειο από τις καταθέσεις διαπράττουν ποινικό αδίκημα.
12.    Εκείνο που θα συμβεί με την υποτίμηση είναι ,η αγοραστική αξία των καταθέσεων σου να χάσει 30% ή περισσότερο. Δηλαδή εάν με τις καταθέσεις αυτές (3.407.500 δραχμές)πριν την υποτίμηση αγόραζες  έπιπλα κουζίνας, τώρα για το ίδιο έπιπλο θα χρειάζεσαι περίπου ένα εκατομμύριο επί πλέον. Όμως με την υποτίμηση  30% και οι μισθοί θα αυξηθούν ανάλογα. Έστω παίρνεις 1.000 ευρώ  μισθό που θα γίνουν 340.750 δραχμές. Μετά την υποτίμηση  θα αυξηθεί τουλάχιστο  15% ο μισθός. Άρα θα γίνει 391.863 δραχμές .Πριν την υποτίμηση χρειαζόσουν  10 μισθούς για να εξοφλήσεις το δάνειο των 3.407.500 δραχμών, τώρα θα θέλεις μόνο 8,7 μισθούς, για να εξοφλήσεις το ίδιο δάνειο . Επομένως οι απώλειες που θα έχει ο πολίτης με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα δεν θα είναι τόσο καταστροφικές που θέλουν να μας παρουσιάσουν αυτοί που τους εξυπηρετεί η παραμονή μας στο ευρώ.
13.    Εδώ θα πρέπει να παρουσιάσουμε την τους ισχυρισμούς της UBS οι οποίοι με την έκθεση τους ότι η διάλυση του ευρώ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για της χώρες  της ευρωζώνης .
Εκτιμούν ότι σε μια αδύναμη χώρα όπως η Ελλάδα , θα υπάρξει πιθανή στάση πληρωμών από το κράτος ,χρεωκοπίες επιχειρήσεων, κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος  και του διεθνούς εμπορίου. Η υποτίμηση του νομίσματος κατ αυτούς ελάχιστα θα βοηθήσει.
Εκτιμούν ακόμη ότι, στην περίπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα , θα ανέλθει για κάθε πολίτη σε 9.500 έως  11.500 ευρώ για το πρώτο έτος και 3.000 έως 4.000 ευρώ ετησίως  για τα επόμενα χρόνια. Σαν συμπέρασμα η UBS αναφέρει ότι το κόστος για την Ελλάδα θα ανέλθει σε 40-50% του ΑΕΠ και το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί 60%.
Για μια  ισχυρή χώρα όπως η Γερμανία , θα είναι και σ αυτούς χρεωκοπία επιχειρήσεων, κεφαλαιοποίηση των τραπεζών τους ,κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου. Το κόστος ανά άτομο θα ανέλθει σε 6.000 έως 8.000 ευρώ το πρώτο έτος και 3.500 έως 4.000 ευρώ ετησίως ,τα επόμενα χρόνια.  Το σενάριο δε διάσωσης της Ελλάδος , Πορτογαλίας ,Ιρλανδίας  θα κοστίσει στον κάθε Γερμανό 1000 ετησίως.
Προχωρεί δε ακόμη πιο μακριά η UBS με τρομοκρατικές ρήσεις για απολυταρχικές και στρατιωτικές κυβερνήσεις σε περίπτωση διάσπασης της ευρωζώνης , ακόμη αναφέρει και για εμφυλίους πολέμους.
Σαν αφελείς θέλουμε να ρωτήσουμε ,μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι  δεν έχουν πληρώσει το κόστος παραμονής στο ευρώ γύρω στις 3.000 καθένας . Οι δημόσιοι υπάλληλοι και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν έχουν υποστεί εισοδηματικές απώλειες 4.000 με 5.000 ευρώ ο καθένας και με τον εφαρμοστικό και το ενιαίο μισθολόγιο δεν θα ξεπεράσουν οι απώλειές τους τις 7.000 με 8.000 κατ έτος;  Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι οι μισθωτικές απώλειες δεν θα σταματήσουν εδώ. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι η παραμονή μας στο ευρώ  έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από  ότι η έξοδός μας από αυτό.
Τέλος την παραμονή στο ευρώ την πληρώνει μόνο ο απλός λαός , ενώ το κόστος της εξόδου από το ευρώ θα πληρώσουν , οι τραπεζίτες , μεγαλοβιομήχανοι , οι μεγαλογιατροί ,μεγαλοδικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες  ,οι οποίοι σήμερα όχι μόνο δεν πληρώνουν αντίθετα κερδίζουν από την παραμονή μας στο ευρώ.
Ας μη ξεχάσουμε και την ρήση του Σόιλερ ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε ,όχι όμως και να σας σώσουμε.  Μήπως λοιπόν μας προετοιμάζουν σιγά , σιγά για την αποπομπή μας από την ευρωζώνη;
Έδωσα αυτά τα απλά παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητά στους απλούς πολίτες  και να μην υποκύπτουν στους εκφοβισμούς.


              ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ   

              ΣΤΟ ΕΥΡΩ

1.         Οι υποστηρικτές του ευρώ διατείνονται ότι, αν φύγομε από το ευρώ οι ευρωπαίοι θα μας επιβάλουν σοβαρές κυρώσεις για παραδειγματισμό των άλλων χωρών, ώστε να τις αποτρέψουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδος. Τούτο αυτομάτως διαψεύδει αυτούς που υποστηρίζουν  ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας αποβάλουν από το ευρώ σαν αδύναμο κρίκο. Η αλήθεια είναι ότι  οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν στην πραγματικότητα  να φύγει καμία χώρα του νότου, διότι φοβούνται ότι θα χάσουν μια μεγάλη αγορά ,καθώς  και τα εργατικά χέρια του νότου που θα εργάζονται και θα παράγουν για λογαριασμό τους. Τέλος θα χάσουν  τα κέρδη που απομυζούν όλα αυτά τα χρόνια από τις χώρες του νότου.
2.       Ακόμη τρομοκρατούν τον Έλληνα πολίτη ότι με την επιστροφή στο Εθνικό νόμισμα και την υποτίμηση αυτού ,οι εισαγωγές θα ακριβύνουν και οι Έλληνες δεν θα μπορούν να αγοράζουν βενζίνη , μηχανήματα , ανταλλακτικά και λοιπά. Δεν λένε όμως  ότι παράλληλα οι εξαγωγές  μας θα αυξηθούν  εφόσον με την υποτίμηση, τα προϊόντα μας θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά , ο τουρισμός θα αυξηθεί , θα αποκτήσομε δε και  άλλα πλεονεκτήματα. Άλλωστε μήπως είναι ευκαιρία να ξαναγυρίσομε στην αγορά ελληνικών προϊόντων να ξαναδούμε την ΠΙΤΣΟΣ , την ΙΖΟΛΑ, την σοκολατοποιία ΠΑΥΛΙΔΗ  και άλλες βιομηχανίες που   εξαιτίας της  Ευρώπης  είτε εξαφανίστηκαν, είτε  κάνουν τους  μεταπράτες και συναρμολογητές των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Παράλληλα δε, να σταματήσομε να αγοράζομε τα σκουπίδια που εισάγουν οι κερδοσκόποι εισαγωγείς  από την Γερμανία (Λιτλ κλπ) . Επίσης μας υποχρέωσαν να εγκαταλείψομε τους αμπελώνες , τα καπνά ,με επιδοτήσεις που έδιναν στους καλλιεργητές , και άλλους λόγους  πού ήδη έχουν αναφερθεί για τους οποίους η οικονομία μας δεν μπορεί να έχει πρωτογενές πλεόνασμα , όσο θα είμαστε στο ευρώ, αφού δεν παράγουμε.
Μήπως σκόπιμη δεν είναι η επιδότηση των αγροτών και με τον τρόπο που δινόταν γνωρίζοντας ότι, δήλωναν πολύ μεγαλύτερη παραγωγή από την πραγματική για μεγαλύτερη επιδότηση . Ακόμη δεν έλεγχαν εάν αυτές οι επιδοτήσεις πήγαιναν στην βελτίωση της  παραγωγής ή  στα 4χ4 εγκαταλείποντας τα χωράφια τους στους αλλοδαπούς. Με τον τρόπο αυτό καταναλώναμε περισσότερα από ότι παρήγαμε . Αυτή δε η κατανάλωση εν πολλοίς πήγαινε σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.
Παράλληλα η Ε Ε  μας επέβαλλε πρόστιμα για τα ψευδή στοιχεία που δίναμε για την αγροτική παραγωγή και τα οποία πρόστιμα τα πλήρωνε όλος ο λαός για να επωφελούνται κυρίως οι φιλοκομματικοί  αγρότες των 2 μεγάλων κομμάτων.
3.       Αντιτάσσουν οι υποστηρικτές του ευρώ ότι δεν είμαστε Ρωσία ή Αργεντινή με φυσικούς πόρους και να αντεπεξέλθουμε στην κρίση που θα δημιουργηθεί από την επιστροφή στο ευρώ .Όμως  ξεχνούν ότι και εμείς έχουμε φυσικούς πόρους και μπορούμε να κάνουμε Κοινοπραξίες με τους πιστωτές μας για συνεκμετάλλευση των πόρων αυτών έναντι των οφειλών μας.
4.       Ισχυρίζονται γιατί να μην επαναδιαπραγματευθούμε το χρέος εντός της Ευρωζώνης χωρίς να αναφέρουν για πόσα χρόνια θα μας σφίγγει η θηλιά το λαιμό μας από την ολοένα διόγκωση του χρέους. Ακόμη που θα καταλήξει το εισόδημα του εργαζομένου . Δεν λένε όμως ότι πως θα ανακάμψουν οι επιχειρήσεις , αλλά και τα έσοδα του κράτους, με την συρρίκνωση τόσο πολύ του εισοδήματος του εργαζομένου. Έτσι και αλλιώς σκοπός των πολυεθνικών μέσα στο ευρώ είναι να εξαφανίσουν τις μικρές επιχειρήσεις και τους μισθούς των εργαζομένων ώστε να ελέγχουν πλήρως το εμπόριο λιανικό και χονδρικό.
5.       Δεν λένε επίσης ,πόσο θα μειωθεί η αγοραστική αξία των συρρικνωμένων μισθών και συντάξεων, σε σύγκριση με την αγοραστική αξία αυτών, όταν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα, πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να επανέλθουμε στην ανάκαμψη παραμένοντας στο ευρώ και πόσο  χρόνο  θα χρειαστούμε γυρνώντας στο εθνικό νόμισμα; Κατά την γνώμη μου μ την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα χρειαστούμε 2 ή  3 χρόνια, ή ίσως λίγο περισσότερο για την ανάκαμψη ,και  εν πολλοίς εξαρτάται ,από την ικανότητα των κυβερνήσεων που θα έχομε. Σίγουρα όμως όχι με τις υπάρχουσες κυβερνήσεις . Ενώ παραμένοντας στο ευρώ θα είμαστε για πάρα πολλά χρόνια  φόρου υποτελείς.
6.       Έχουν σκεφθεί οι υποστηρικτές του ευρώ ,ότι περιμένουν οι εταίροι μας να βελτιωθεί η οικονομία της Ισπανίας και Ιταλίας οπότε δεν θα μας έχουν ανάγκη και τότε θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ. Όμως τότε θα είναι πολύ αργά. Άρα καλύτερα να φύγουμε μόνοι μας τώρα πριν φέρουν την Ελλάδα σε κατάσταση που θα κάνει χρόνια να συνέλθει.
7.       Εάν φύγουμε τώρα από το ευρώ ,που οι μισθοί και οι συντάξεις κατά μέσο όρο είναι 1200 ευρώ , μετά την υποτίμηση έστω 40% όταν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα ,η αξία η αγοραστική θα είναι της τάξης των 780 ευρώ. Όταν όμως μας διώξουν, όταν αυτοί  το κρίνουν σκόπιμο και αφού μας κατεβάσουν τους μισθούς και τις συντάξεις στα επίπεδα των 800 ευρώ, η υποτίμηση 40% του εθνικού νομίσματος , θα συρικνώσει την αγοραστική δύναμη  στα επίπεδα των 480 ευρώ.
Άρα όσο γρηγορότερα επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα τόσο περισσότερο κερδισμένος  θα είναι ο απλός λαός.             ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

1.       Από την μεταπολίτευση και μετά και μέχρι το 2008 υπήρχε στην Ελλάδα συνεχής ανάπτυξη . Το συνολικό Ακαθάριστο Προϊόν(ΑΕΠ) σε ονομαστικές τιμές είχε από χρόνο σε χρόνο αυξητικές τάσεις. Από το 2009 και μέχρι σήμερα έχουμε το ΑΕΠ συνεχώς μειούμενο. Έτσι για πρώτη φορά το 2009, από την μεταπολίτευση και μετά παρουσιάζεται ύφεση. Μέχρι το 2002 το νόμισμά μας ήταν η δραχμή. Γιατί να μην μπορούμε και τώρα γυρίζοντας σε εθνικό νόμισμα να επανέλθομε στην ανάπτυξη, παρά μας τρομοκρατούν ότι αν επιστρέψουμε θα καταστραφούμε.
2.       Η Κυβέρνηση λέγει ότι, με τα μέτρα που λαμβάνει θα έχομε το 2012 ανάπτυξη 1%. Ας μας πει όμως , πότε έθεσαν κάποιο στόχο και τον πέτυχαν. Άλλωστε με τις νέες περικοπές μισθών ,συντάξεων , αυξήσεις φόρων και μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, μηδενικές επενδύσεις  και λοιπών μέτρων , το μόνο που θα επιτύχει να οδηγήσει την χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση.Ήδη για το 2011 είπαν ότι θα έχομε ύφεση -4% και ήδη τρέχομε στο – 7%. Η μόνες αυξήσεις που θα υπάρξουν με τα μέτρα αυτά, θα είναι η αύξηση του χρέους και η αύξηση του αριθμού  των 800000 ανέργων.
3.       Συνταγή σωτηρίας της Ελλάδος μέσα  στο ευρώ δεν υπάρχει. Την αγροτική παραγωγή σχεδόν την έχουμε παραμελήσει με τις  επιδοτήσεις της Ε .Ε . Το τουριστικό και ναυτιλιακό συνάλλαγμα δεν φτάνουν για να παράγομε πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα χρειάζεται άλλη πολιτική και πολιτικούς που θα εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.
                ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

          ΠΡΙΝ ΤΟ Δ  Ν Τ;

1.       Πριν τις εκλογές του 2009 γνώριζαν και ο τότε πρωθυπουργός και ο σημερινός για το τεράστιο χρέος της Ελλάδας . Όπως έχει γίνει πλέον γνωστό από τους ίδιους του Δ Ν Τ , συμφώνησαν τότε, ο σημερινός πρωθυπουργός και ο τότε να προκηρύξουν εκλογές και με τις τοποθετήσεις του ενός ( μηδενικές αυξήσεις, σκληρά δημοσιονομικά μέτρα) ,τις υποσχέσεις  του άλλου ( λεφτά υπάρχουν)να καταψηφιστεί ο τότε πρωθυπουργός γνωρίζοντας και οι δύο ότι, ο τότε πρωθυπουργός  δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί την επικείμενη κρίση και τις αβάσταχτες επιβαρύνσεις, που έπρεπε σύμφωνα τις  επιταγές  των εταίρων της Ε .Ε , να επιβάλλουν στον Ελληνικό λαό για να εισπράξουν οι πιστωτές τις απαιτήσεις τους. Έτσι συμφώνησαν να αναλάβει ο έτερος Καπαδόκης, ο σημερινός πρωθυπουργός την πρωθυπουργία , ο οποίος κατά την γνώμη τους θα είχε την στήριξη των πολιτών. Η πείνα όμως και η δυστυχία δεν μπορεί να ελεγχθεί και έτσι μέσα σε ενάμιση χρόνο η σημερινή κυβέρνηση έχει βρεθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Και έτσι δημιουργήθηκε και το κίνημα των αγανακτισμένων.
2.       Πολλοί λένε ότι, εάν είχε λάβει μέτρα στο τέλος του 2009 , ή και όταν οι  αγορές  του έδιναν πολύ χαμηλό επιτόκιο για δάνειο 54 δις αυτός πήρε μόνο τα 12 δις. Επίσης   εάν δεν γυρνούσε να  διαδίδει στους εταίρους του, ότι κυβερνά μια χώρα διεφθαρμένων αντί να πει ,(τον λαό κυβερνά η ολιγαρχία των διεφθαρμένων), θα μπορούσε να σωθεί η Ελλάδα.
3.       Ακόμη και  αυτά τα μέτρα να ελάμβανε, δεν θα υπάρξει διέξοδος , εάν δεν καταπολεμηθεί η κρατική και η βουλευτική ασυδοσία ,να καταργηθεί  η βουλευτική ασυλία, να  συνετισθούν οι  λήσταρχοι του τραπεζικού συστήματος, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και γενικά να κυβερνά ένας πρωθυπουργός ,για το συμφέρον του Ελληνικού λαού και όχι των Ευρωπαίων εταίρων του, τραπεζιτών , εφοπλιστών , βιομηχάνων και όλων αυτών  των φοροφυγάδων που λυμαίνονται την εργασία του Ελληνικού λαού , από την μεταπολίτευση και μετά.
4.       Ο λαός έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι διατεθειμένος να υποστεί θυσίες αρκεί να δει , ότι έχουν αποτέλεσμα αυτές οι θυσίες. Όμως ήδη πλησιάζομε  δύο χρόνια που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση και παρά τις θυσίες μας , η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν όταν άρχισε τις θυσίες. Διαπιστώσαμε ότι μόνο ο λαός πληρώνει ,( μισθωτοί συνταξιούχοι, μικρές επιχειρήσεις αγρότες ) αυτοί δηλαδή που πλήρωναν πάντα. Αντίθετα τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις , εφοπλιστές, παράκτιες εταιρίες, κομματικοί, Μεγάλοι γιατροί , Δικηγορικές εταιρίες και αυτοί που έβγαζαν τα αδήλωτα κέρδη  στο εξωτερικό , εξακολουθούν να μην πληρώνουν και να τα βγάζουν στο εξωτερικό.
Δεν είδε κανένα φοροφυγά ο λαός να συλλαμβάνεται και να πληρώνει τα χρέη του. Κανένας πολιτικός ούτε μπήκε φυλακή ούτε ,επέστρεψε μίζες. Όλοι γνωρίζομε ποιοι είναι οι πολιτικοί που πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους αυτοί όμως κυκλοφορούν ελεύθεροι .            ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.       Με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν ,ποιος θα τολμήσει να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει κεφάλαια, αλλά και όταν μπορεί με πολύ μικρό τίμημα , να αγοράσει  τα φιλέτα των ΔΕΚΟ ιδιαίτερα με τις σημερινές συνθήκες του χρηματιστηρίου;  Όταν μάλιστα με τις μετατάξεις , τις εθελούσιες αποχωρήσεις τις μειώσεις μισθών, θα πάρουν επιχειρήσεις με το μισό προσωπικό που υπάρχει τώρα στις ΔΕΚΟ άρα μαζί με τις περικοπές μισθών τα λειτουργικά έξοδα αυτών  που θα έχουν μειωθεί  δραστικά και επομένως οι τωρινές κερδοφόρες ΔΕΚΟ θα γίνουν επιχειρήσεις με υπερκέρδη. Γιατί αυτά τα κέρδη να μην τα επωφελείται το κράτος, διατηρώντας τις επιχειρήσεις αυτές ,και να κάνει και κοινωνική πολιτική έστω και με λιγότερα υπερκέρδη ;
2.       Πρόσφατο παράδειγμα ξεπουλήματος κρατικής επιχείρησης ,έχομε αυτό που έγινε με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Ο μεσσίας της Ελληνικής οικονομίας κ. Βγενόπουλος απαίτησε για να αγοράσει την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ , να απολυθούν οι υπάλληλοι της και να γίνουν προσλήψεις από μηδενική βάση. Απολύθηκαν όλοι και προσλήφθηκαν με μισθούς συλλογικής σύμβασης . Τους περισσότερους υπαλλήλους της πρώην Ολυμπιακής , τους ανέλαβε το Κράτος είτε με την μορφή εθελουσίας εξόδου, ή με μετατάξεις  και τους ζαλώθηκε ο Ελληνικός λαός. Πολλούς δε από τους νέους υπαλλήλους που προσέλαβε μετά από ένα – ενάμιση χρόνο τους απέλυσε με ελάχιστη αποζημίωση και τώρα προσπαθεί είτε να πουλήσει την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στη AGEAN είτε να συγχωνευτεί μαζί της .
3.       Ξένοι επιχειρηματίες που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να επενδύσουν στον τουρισμό , Βιομηχανία , Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνάντησαν τέτοιες δυσκολίες και απαιτήσεις σε μίζες, που εγκατέλειψαν άρον, άρον απογοητευμένοι ,τα όποια επιχειρηματικά τους σχέδια. Επομένως όσους αναπτυξιακούς νόμους και να ψηφίσουν με τέτοιο διεφθαρμένο κράτος δεν πρόκειται να προσελκύσουν επενδυτές ούτε ξένους ούτε Έλληνες.
4.       Συμπερασματικά πιστεύομε ότι στόχος των επενδυτών και γενικά του κεφαλαίου  σε πανευρωπαϊκό αλλά και, παγκόσμιο επίπεδο  είναι η συρήκνωση των μισθών η καταρράκωση των εργασιακών δικαιωμάτων, η κατάργηση των αποζημιώσεων απόλυσης , η εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κάθοδος των πολυεθνικών για να μας πουλούν τα σκουπίδια που παράγουν οι οικονομικώς ισχυροί αυξάνοντας έτσι τα υπερκέρδη τους, αφού με τον τρόπο αυτό , θα έχουν γίνει ανταγωνιστικοί σε σχέση με την Κίνα, Ινδία , Ιαπωνία ,Αμερικής και των άλλων βιομηχανικών χωρών.                  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.       Το 2007 ο πρόεδρος του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα με προεδρικό διάταγμα δημιούργησε την Ε.Λ.Ε για την έρευνα του δημόσιου χρέους 30 χρόνια πίσω. Ο έλεγχος έγινε με συμμετοχή 12 ατόμων από την κοινωνία πολιτών και ιθαγενών και 6  εμπείρους από το εξωτερικό και δούλεψαν για 14 μήνες. Εξετάστηκε η νομιμότητα των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί για τις εμπορικές πιστώσεις μεταξύ των τραπεζών , ακόμη και τον ιδιωτικό τομέα με το ΔΝΤ και την παγκόσμια τράπεζα . Αναλύθηκαν οι όροι με τους οποίους υπέγραψε ο Ισημερινός με Γερμανία και Ισπανία , θέτοντας το ερώτημα γιατί αυτό το δάνειο συνάφθηκε με αυτό το επιτόκιο και όχι το άλλο και ούτω καθεξής. Α) Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις οικονομικές συμβάσεις μεγάλων έργων ή μικρών και συγκρίνοντας με τις διεθνείς τιμές που ίσχυαν κατά την σύναψη των συμβάσεων. Β) Εξετάσθηκαν δάνεια που είχαν συναφθεί από την Γερμανία και διαπιστώθηκε ότι οι Γερμανοί για να δώσουν τα δάνεια πίεζαν να αγοράσουν προϊόντα από την Ζήμενς και ελέγχθηκαν οι τιμές των προϊόντων αυτών. Γ) Ανακαλύφθηκε ότι η city bank και jb morgan δωροδοκούσαν τον υπουργό οικονομίας για συμβάσεις που υπογράφηκαν βλάφτοντας το Δημόσιο συμφέρον.
2.       Η δικαστική δικαιοσύνη προχώρησε σε μηνύσεις κατά των τραπεζών και του Υπουργού οικονομίας και των Δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν .
3.       Μετά από 2 μήνες αφότου ολοκληρώθηκε η έρευνα ο Κορέα προχώρησε σε παύση πληρωμών του 70% του χρέους 3,5 δις $ θεωρώντας το σαν προϊόν διαφθοράς και δωροδοκιών.
4.       Μετά από 5 μήνες οι πιστωτές άρχισαν να ξεπουλούν τα ομόλογα στο 20% τις αξίας τους. Τότε η κυβέρνηση του Ισημερινού βγήκε και είπε ότι αγοράζω τα ομόλογα σας με έκπτωση 65% της ονομαστικής τους αξίας. Το 91% των κατόχων των ομολόγων ανταποκρίθηκε και εξαργύρωσε τα ομόλογα με την παραπάνω έκπτωση.
            ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

1.       Το Δημοψήφισμα είναι ένας θεσμός άμεσης δημοκρατίας όπου ο λαός καλείται να αποφασίσει για το χειρισμό ενός εθνικού θέματος ,ή για νόμους που ήδη έχουν ψηφιστεί. Το άρθρο 44&2 του Συντάγματος ορίζει δύο είδη δημοψηφίσματος: α) το  εθνικό και β) το νομοθετικό.
Το εθνικό προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έκδοση προεδρικού διατάγματος   Τέτοιο ήταν το Δημοψήφισμα του 1974 για την Αβασίλευτη Δημοκρατία.
 Το Νομοθετικό προκηρύσσεται για ήδη ψηφισμένα νομοσχέδια με πρόταση 120   βουλευτών, πλειοψηφία 180 και έκδοση προεδρικού διατάγματος.
2.       Στις 7/6/2011 ο πρωθυπουργός είπε στο Υ.Σ για επικείμενο δημοψήφισμα στο μνημόνιο . Εδώ όμως το Δημοψήφισμα για το μνημόνιο θα δεσμεύσει την χώρα σε πολιτικό επίπεδο και το αποτέλεσμά του θα είναι δεσμευτικό.
Σημαντικό θα είναι ο τρόπος που θα τεθούν τα ερωτήματα του Δημοψηφίσματος. Εδώ ο Έλληνας πολίτης μπορεί να ξεγελαστεί με τον τρόπο που θα το παρουσιάσουν και τελικά να ψηφίσει άλλο από αυτό που πραγματικά θα θέλει. Ίσως και να  περάσουν στο δημοψήφισμα και την επιστροφή στην δραχμή ή όχι, και να συρθεί στο δημοψήφισμα τελευταία στιγμή, χωρίς να ενημερωθεί αρκετά και από τις δύο αντίρροπες απόψεις. Και το χειρότερο τα κανάλια των Αθηνών να τρομοκρατήσουν τους πολίτες για καταστροφικές συνέπειες, με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ή την μη συναίνεση στο μνημόνιο, χωρίς καν να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις για το πώς θα επέλθει αυτή η υποτιθέμενη καταστροφή. Επίσης με το δημοψήφισμα να μαγειρέψουν το 1ο και το 2ο μνημόνιο , ο λαός να συρθεί να το ψηφίσει και αυτοί να βγουν αμόλυντοι  και εμείς να τους έχομε απαλλάξει έτσι από τις ευθύνες τους  και σε κάθε διαμαρτυρία να επικαλούνται το Δημοψήφισμα του λαού.
3.       Εάν  με μεγίστη προσοχή  παρακολουθούν οι πολίτες τα επιχειρήματά αυτών ,  που υποστηρίζουν την παραμονή μας στο ευρώ , να δουν ποιός υποστηρίζει το μνημόνιο ή την παραμονή στο ευρώ. Αν είναι τραπεζίτης ,βιομήχανος, ιδιοκτήτης καναλιού , ή μεγάλο- δημοσιογράφος  ή κάποιος που πιθανώς να εξυπηρετεί συμφέροντα αυτών.
4.       Πρέπει ο λαός να ενημερωθεί λεπτομερώς για το μνημόνιο, την έξοδο από το ευρώ, το χρέος και για ότι αυτή την ώρα ταλαιπωρεί την ζωή του . Ώστε όταν του ζητήσουν να πάει σε δημοψήφισμα η εκλογές να πάρει την σωστή απόφαση.
5.       Διάφοροι του ΠΑΣΟΚ  κ. Στουρνάρας – Χριστοδουλάκης αλλά και άλλων
 κομμάτων τονίζουν τους κλυδωνισμούς που θα υποστεί η  Ευρώπη αν πτωχεύσομε. Αναφέρονται δε για την Ελλάδα , ότι θα μας λείψουν είδη πρώτης ανάγκης, πετρέλαιο, φάρμακα, κίνδυνος  να καταρρεύσουν οι τράπεζες με ότι αυτό συνεπάγεται για τις καταθέσεις των Ελλήνων, αδυναμία καταβολής μισθών  συντάξεων και άλλα.
      Εάν όμως συμβούν αυτά που αναφέρουν με την πτώχευση, τι άλλο  χειρότερο
      μπορούμε  να  πάθομε εάν επιστρέψομε στο δικό μας νόμισμα.
     στο  εθνικό νόμισμα.
6.       Ενδεικτικό πως ψευδολογεί η Μέρκελ στους Γερμανούς είναι η πρόσφατη αναφορά της ,ότι οι Έλληνες δουλεύουν λίγο και κάνουν πολλές μέρες διακοπές. . Ο Γερμανικός τύπος την έκραξε αλλά αυτή πέρασε αυτό που ήθελε στους  Γερμανούς. Αυτό βέβαια είναι μύθος για εσωτερική κατανάλωση ,αφού Μελέτη του  Patrick Arties  αναλυτής  της χρηματιστηριακής εταιρίας  Natixis,δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι του νότου δουλεύουν περισσότερο από τους Βορειοευρωπαίους. Οι Έλληνες  δουλεύουν 2119 ώρες ετησίως. Οι Ισπανοί δουλεύουν 1654 ώρες ετησίως, οι Γάλλοι δουλεύουν 1553 ώρες ετησίως ,και οι Γερμανοί μόλις 1390 ώρες ετησίως. Όμως λόγω του εξοπλισμού που έχουν η απόδοση και η ποιότητα της παραγωγής του Γερμανών είναι μεγαλύτερη και ποιο ποιοτική. Επί πλέον μετά  το 1998 οι ονομαστικοί μισθοί στην Γερμανία, αυξήθηκαν 20%, ενώ στην Ελλάδα 80% ,όμως η αγοραστική δύναμη των μισθών των Γερμανών είναι μεγαλύτερη, και επί πλέον το μέσο ωριαίο  κόστος εργασίας στην Ελλάδα υπολείπεται αυτού της Γερμανίας, το οποίο είναι 30,2 ευρώ .Άρα το κόστος εργασίας του εργαζόμενου στον Νότο και των Ελλήνων κατά συνέπεια δεν συνιστά μειονέκτημα. Όσο για την ποιότητα του εργατικού δυναμικού, μόνο αυτή των Ιταλών  και των Πορτογάλων υπολείπεται κάπως των Γερμανών.           ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ


1.        Μειώνουν το εφάπαξ των συντάξεων , δηλαδή το εφάπαξ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου ή άλλοι ασφαλισμένοι.
2.       Σε όλο το δημόσιο  ανά δέκα αποχωρήσαντες θα προσλαμβάνεται ένας  μέχρι το 2015 και  μετά   ένας ανά πέντε.
3.       Οι συμβασιούχοι μειώνονται κατά 50% το 2011  και μετά 10% ανά έτος.
4.       Προγράμματα θεσπίζονται εθελουσίας μερικής απασχόλησης και μεγάλη άδεια μέχρι 5 έτη χωρίς αποδοχές.
5.       Αύξηση των τιμών εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6.       Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων και προσαρμογή επικουρικών συντάξεων.
7.       Θεσπίζεται μείωση της κύριας σύνταξης  Ο Γ Α και άλλων ασφαλιστικών ταμείων
8.       Εισφορά για επίδομα αλληλεγγύης στους Δημόσιους Υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες.
9.       Περικοπή 700 εκατομμυρίων ευρώ των δημοσίων επενδύσεων.
10.    Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση περιουσίας Δημοσίου.
11.    Το φορολογικό το οποίο μετά τις συγκεντρώσεις της 15/6/2011 ανέκρουσε μερικώς πρύμναν  για το  επαναφέρει πολύ γρήγορα. Ακόμη οι συγκεντρώσεις τις 15/6/2011 πιστεύω ότι έστω και προσωρινά ακύρωσαν κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

              ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

Α. Θα ψηφιστούν προγράμματα για την μερική απασχόληση, ώστε αφού διαλύσουν τον επιχειρηματικό ιστό, οι πολυεθνικές που θα κατέβουν θα προσλαμβάνουν με μερική απασχόληση και γίνεται αντιληπτό σε τι επίπεδο θα κατέβει ο μισθός των εργαζομένων.
Μεγάλη προσοχή εφιστάται στους τραπεζοϋπαλλήλους, τους   υπαλλήλους των
Δ Ε Κ Ο και του Δημοσίου  με την άδεια χωρίς αποδοχές . Αυτό που είχε προτείνει η τράπεζα Πειραιώς για τριετή αποχώρηση των υπαλλήλων της με περικοπή του 60% του μισθού τους και όταν επανέλθουν θα επανέλθει και ο αρχικός μισθός τους, Έ αυτό το ψηφίζει η κυβέρνηση τώρα με πολύ πιο σκληρούς όρους.
Αυτό που είχε ζητήσει η Πειραιώς να κάνουν εθελούσια οι υπάλληλοι της τώρα θα τους υποχρεώνει δίνοντάς τους άδεια χωρίς αποδοχές.   Εννοείται
ότι το ίδιο θα συμβεί και με τις άλλες τράπεζες ,τις πολυεθνικές και όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Βέβαια αυτή την ώρα δεν τους περιλαμβάνουν στο  μεσοπρόθεσμο , αλλά μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Δ Ε Κ Ο ,όμως αμφιβάλλει κανένας ότι σύντομα θα έρθει και η σειρά τους;
Β. Με το μεσοπρόθεσμο θέλουν να ψηφίσουν την περικοπή του εφάπαξ των εργαζομένων στο Δημόσιο . Το εφάπαξ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου ή άλλοι ασφαλισμένοι σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία είναι χρήματα που έχουν κρατηθεί από τον μισθό των εργαζομένων. Επομένως είναι δικά τους χρήματα που πρέπει να τα πάρουν όταν θα βγουν στην σύνταξη. Επομένως με ποιο δικαίωμα θα τους μειώσουν το εφάπαξ αυτό  δεν είναι υπεξαίρεση των χρημάτων τους;
Γ. Θα Κρατούν εισφορές από τους Δημόσιους υπαλλήλους και Ελεύθερους επαγγελματίες για το ταμείο αλληλεγγύης των ανέργων . Άλλη μια προσπάθεια της σοσιαλιστικής κυβέρνησης για διαίρεση των πολιτών. Εργαζόμενοι πιάνουν άνεργους από τον σύλλογο ανέργων και τους επιτίθενται γιατί θα κόβουν ποσά από τους εργαζόμενους να τα δίνουν στους ανέργους.
Δ. Θα περικόψουν 700 εκατομμύρια ευρώ από τις δημόσιες επενδύσεις . Πολίτες ετοιμαστείτε να δούμε καινούριους άνεργους.
Ε.  Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση περιουσίας δημοσίου . Ας ετοιμαστούμε να δούμε πάλι το ξεπούλημα υγιών επιχειρήσεων σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις πραγματικές τους αξίες .  Προφανώς θα τις ξεπουλήσουν με τις σημερινές αξίες του χρηματιστηρίου, και όχι με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών κερδών ή κάποιες άλλες μεθόδους τις παραδεδεγμένες της λογιστικής επιστήμης. Ποιος εχέφρων επιχειρηματίας ή κράτος θα πουλήσει υγιείς επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης  πλην των δικών μας κυβερνόντων;
Γιατί βέβαια δεν θα πιστέψει κανένας ότι θα πουλήσουν προβληματικές επιχειρήσεις. Ποιός θα βρεθεί να τις αγοράσει.
Επί πλέον θα δώσουν κίνητρα για  εκατοντάδες οικειοθελείς αποχωρήσεις το κόστος των οποίων, ως συνήθως θα πέσει στις πλάτες του Ελληνικού λαού.
Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη βουλή για ψήφιση προβαίνουν στην Ίδρυση Ανωνύμου Εταιρίας (Α.Ε) με την επωνυμία  Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Α.Ε , που θα διέπεται από τον Ν. 2190/1920 περί Α.Ε .
Στο ταμείο μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα οι κινητές αξίες που έχει το κράτος , Δικαιώματα περιουσιακής φύσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ως άρθρο 6α του ν. 2362/95.
Το άρθρο 2&17 αναφέρεται στα έσοδα του ταμείου, τα οποία είναι το τμήμα εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, τόκοι, μερίσματα επιχορηγήσεις από το  δημόσιο και από κάθε άλλη αιτία.
Στο άρθρο 2& 18 αναφέρεται ότι τα έσοδα διατίθενται μόνο για την αποπληρωμή του χρέους για κάλυψη των εξόδων και κάθε άλλης δαπάνης για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας.
Στο άρθρο 3& 12 αναφέρει ότι με απόφαση του  Υ Ο οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις  Προέδρου και των λοιπών μελών του Δ Σ . Φαντάζομαι το ύψος των αμοιβών τους.
Το άρθρο 4  , αναφέρεται στην πρόσληψη συμβουλίου εμπειρογνωμόνων άλλο φαγοπότι.
Το άρθρο 7 διαπραγματεύεται την πρόσληψη προσωπικού . Τα δικά μας παιδιά θα βρουν πάλι τον προορισμό τους.
Τα υπόλοιπα άρθρα είναι τα τυπικά άρθρα του ν. 2190/20
ΣΤ. Το φορολογικό εν μέρει το τροποποίησαν με βελτίωση κάποιων φορολογικών συντελεστών και αφορολογήτων ορίων , μετά τις αντιδράσεις των πολιτών στις πλατείες ,αλλά και το αδιέξοδο που βρέθηκαν με την μη συναίνεση για το μεσοπρόθεσμο. Όμως μετά την αναδιάρθρωση στην κυβέρνηση και την τοποθέτηση του Γκεμπελικού Βενιζέλου σαν υπουργό οικονομικών, επανέφεραν τα επώδυνα οικονομικά μέτρα , στο ίδιο επίπεδο και σε χειρότερο ακόμη μπορούμε να πούμε, από ότι  ήταν πριν γίνει η αναδιάρθρωση της κυβέρνησης.
Η. Γιατί άραγε και η κυβέρνηση αλλά κυρίως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας κόπτονται τόσο πολύ να συναινέσει και η νέα δημοκρατία χωρίς να τους ενδιαφέρει αν συναινέσουν και τα άλλα κόμματα για τα μνημόνια και απειλούν τον Σαμαρά για κυρώσεις ; Μήπως επειδή η πρώτη δανειακή σύμβαση που υπέγραψαν είναι άκυρη επειδή δεν κυρώθηκε στην βουλή των Ελλήνων με 180 βουλευτές , και τώρα επιδιώκουν την συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας για περάσουν και τις δύο συμβάσεις και να κατοχυρώσουν το ξεπούλημα της Ελλάδος;
Θ. Πρέπει να θυμόμαστε και την ρήση αυτού του μεγάλου σκηνοθέτη με την τεράστια προσφορά στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο Zak  Lyk Gontar. Δεν μας χρωστάνε οι Έλληνες εμείς χρωστάμε σε αυτούς. Αυτοί μας   παρέδωσαν τις τραγωδίες του Σοφοκλή, Ευριπίδη , του Αισχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Εμείς πρέπει να καταβάλλομε πνευματικά δικαιώματα στους Έλληνες , διότι επί αιώνες εκμεταλλευόμαστε τα έργα αυτά αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.