Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Ελλληνικό: Λας Βέγκας, χωρίς άδεια εισόδου στους κατοίκους


Παναγιώτης Κορκολής, Μιχάλης  Μπούργος
Το 1995, όταν αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του αεροδρομίου στο Ελ­ληνικό και η κατασκευή του νέου διεθνούς αερο­δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, οι περισσότεροι Αθη­ναίοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 17 χρόνια μετά θα έρχονταν αντιμέτω­ποι με το πλέον καταστροφι­κό για το περιβάλλον και το κοινωνικό συμφέρον νομο­σχέδιο. Όλα τα προηγούμε­να χρόνια, οι περισσότεροι «θεσμικοί παράγοντες» υπόσχονταν το μεγαλύτερο και καλύτερο πάρκο στην Ευρώ­πη. Κι αντ’ αυτού;
 
Καταρχάς έχει προχω­ρήσει ήδη σήμερα η ένταξη της Ελληνικό ΑΕ (του φορέα που στήθηκε για να διαχει­ριστεί το ακίνητο) στο Τα­μείο Αξιοποίησης της Ιδιω­τικής Περιουσίας του Δημο­σίου (ΤΑΙΠΕΔ), δηλαδή κυριολε­κτικά στη μαύρη τρύπα του δημο­σίου χρέους. Κάθε άμεσο έσοδο λοιπόν από την «αξιοποίηση» του ακινήτου οδεύει σε πληρωμές τό­κων προς τους θεσμικούς τοκογλύ­φους. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προ­κηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την πώληση της πλειοψηφίας της Ελλη­νικό ΑΕ, του οποίου η πρώτη φάση λήγει στις 30 Μαρτίου 2012.
 
Κατά δεύτερο, εμφανίστηκε ήδη για διαβούλευση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που κυριολεκτικά δί­νει «γη και ύδωρ» στους υποψήφι­ους επενδυτές. Από την αρχική θέ­ση να θυσιάσουμε ένα μικρό τμήμα της έκτασης, προκειμένου να χρη­ματοδοτηθεί η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, φτάσαμε στη «πρόβλεψη» για «χώρους πρα­σίνου» σε έκταση μικρότερη του 1/3 του ακινήτου. Στην έκταση αυτή θα γίνουν πάρκα - ντεκόρ που θα υποστηρίξουν την πολεοδόμηση και κτίσιμο του υπόλοιπου τμήματος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην αρχική έκταση του αεροδρομίου δίνεται ως «προίκα» το σύνολο της παραλιακής ζώνη του Αγίου Κοσμά έκτασης 956.000 τ.μ., η οποία μπορεί επίσης να μπαζωθεί και να κτιστεί. Προβλέποντας παρεμβάσεις χωρίς συνολικό σχεδίασμά, ακόμα και μέσα στη θάλασσα!
 
Επιπλέον, ο υποψήφιος επενδυ­τής δεν υποχρεώνεται νομικά ούτε δεσμεύεται χρονικά για τη δημι­ουργία του πάρκου. Ούτε καν ότι θα γίνει σε συνεχή έκταση. Επίσης, δεν εξασφαλίζεται ο δημόσιος χα­ρακτήρας του. Είναι δυνατό δηλα­δή για την επίσκεψη στο πάρκο να πληρώνει ο λαός εισιτήριο!
 
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι ο «μικτός συντελεστής δόμη­σης» του συνόλου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά καθορίζεται σε 0,5 και μπορεί με Προεδρικό Διάταγμα να γί­νει 0,6. Δηλαδή θα χτιστούν συνο­λικά 3.100.100 τ.μ. Μέγιστο επιτρε­πόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 40%, δηλαδή 2.500 στρέμματα. Τα αντίστοιχα νούμερα, στο λιγότερο «φιλικό προς το περιβάλλον» σχέδιο που είχε προταθεί για την έκταση αυτή, το σχέδιο Σουφλιά, προέβλεπε κτίσιμο 1.000.000 τ.μ. σε 1.000 στρέμματα, 2,5 με 3 φο­ρές κάτω! Όσον αφορά την περι­οχή υπό πολεοδόμηση, τίθενται γε­νικά οι συντελεστές δόμησης που προβλέπονται για τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων. Ωστόσο, αναφέρεται ότι σε «περιοχές με ιδιαί­τερο πολεοδομικό ενδιαφέρον» ή σε «περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου», ο συντελεστής δόμη­σης μπορεί να φτάσει το 2,2, δηλα­δή αντίστοιχος με αυτόν στο κέντρο της Αθήνας!
 
Στις περιοχές που καλούνται «ζώνες ανάπτυξης» και θα φιλο­ξενήσουν τις κυρίως εμπορικές δραστηριότητες, ο συντελεστής δόμησης κυμαίνεται από 0,2 έως 0,4. Στις περιοχές αυτές μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα εκτός από βιομηχανία! Μια από τις πρώ­τες θεσμικές παρεκκλίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι η πρόβλεψη για κατασκευή υψηλών κτιρίων. Στα άρθρα 3 και 4 του νο­μοσχεδίου, όλες οι υπάρχουσες διαδικασίες αδειοδότησης, πε­ριβαλλοντικοί όροι, άδειες δόμησης, εγκρίσεις πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ.) είτε παρακάμπτονται είτε συντο­μεύονται είτε ανατίθενται σε νέα διοικητικά όργανα που στήνονται ειδικά για το Ελ­ληνικό. Η φαστ τρακ λογική σε όλο της το μεγαλείο.
 
Και για «κερασάκι στην τούρτα», το νομοσχέδιο μας επιφυλάσσει μια καταφα­νώς αντισυνταγματική διά­ταξη. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 δύναται να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρή­σης του αιγιαλού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά και βέβαια, «η καθ’ οιον δήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται απαγορεύ­εται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση». Με απλά λόγια: Αφαιρείται κάθε δυ­νατότητα ελεύθερης πρόσβασης στους «τρίτους», τους κατοίκους της πρωτεύουσας, το λαό.
 
Είναι προφανές ότι η κυβέρνη­ση θέλει να κάνει δώρο τη δημό­σια έκταση του πρώην αεροδρομί­ου στο Ελληνικό στους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι ήδη της έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους: Θέλουν ένα καινούριο Ντουμπάι ή Λας Βέγκας κοντά στην παραλία της Αττικής. Ονειρεύονται εντατι­κή αστικοποίηση, γιγαντιαία εμπο­ρικά κέντρα, καζίνο, συνεδριακά κέντρα, νέα ξενοδοχεία.
 
εφημερίδα  ΠΡΙΝ,18.3.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.