Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

ΑΝ ΑΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ «ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΑξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Πολλά ακούμε για τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις αδυναμίες του. Διαβάστε ένα πραγματικό παράδειγμα του πως φοροδιαφεύγουν «αξιοπρεπείς» επιχειρηματίες. Την συγκεκριμένη περίπτωση την γνωρίζει ήδη ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός χωρίς να γνωρίζω να σας πω τα αποτελέσματα.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Μέλος εφοπλιστικής οικογένειας που απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους. Απολαμβάνει ειδικές φοροαπαλλαγές αφού ορισμένα από τα πλοία της οικογένειας έχουν την ελληνική σημαία. Η κοινωνική δράση της οικογένειας της προσφέρει την ανάλογη προβολή στα ΜΜΕ. Στις εταιρείες που φοροδιαφεύγουν συμμετέχουν αρκετά μέλη της...
οικογένειας και όχι μόνο ένας. Η παράνομη δράση του δεν στιγματίζει βεβαίως συνολικά τους εφοπλιστές.
ΠΩΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η κλασική μέθοδος είναι η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας με κεφάλαιο μόλις 60,000 €.
Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι συνήθως εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο (άρα όχι χαρακτηρισμένη ως offshore) η οποία με την σειρά της ανήκει σε άλλες εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους.
Η εταιρεία λαμβάνει στην συνέχεια ομολογιακό δάνειο ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Τα ομολογιακά δάνεια των εταιρειών που έχουμε εντοπίσει ξεπερνάνε τα 30,000,000€. Η εταιρεία με το ομολογιακό δάνειο αγοράζει ακίνητα.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η δήλωση του πόθεν έσχες των κεφαλαίων. Υποκρύπτει δηλαδή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ουσιαστικά το ομολογιακό δάνειο το παρέχουν οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρείας με έμμεσο τρόπο. Αντί δηλαδή να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της εταιρείας, άρα να είναι ελεγκτέα η πηγή των κεφαλαίων, καταθέτουν τα χρήματα σε κλειστούς λογαριασμούς ως εγγύηση και το τραπεζικό ίδρυμα παρέχει το ομολογιακό δάνειο στην εταιρεία. Για αυτό άλλωστε και δεν γράφει προσημείωση το τραπεζικό ίδρυμα στα ακίνητα που αγοράζει η εταιρεία-όχημα. Σε άλλη περίπτωση το ομολογιακό δάνειο το παρέχουν απευθείας οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρείας προς την εταιρεία, απολαμβάνοντας μάλιστα και υψηλό επιτόκιο για την διευκόλυνση αυτή.
Με την παραπάνω μέθοδο ο «αξιοπρεπής» επιχειρηματίας δεν καταβάλει επίσης φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, όπως θα όφειλε να πράξει εάν τα χρήματα τα εισέφερε στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Επίσης αν και τα ακίνητα ουσιαστικά ανήκουν σε offshore εταιρείες (που είναι οι πραγματικοί μέτοχοι των ακινήτων) δεν καταβάλει τους σχετικούς φόρους για τα ακίνητα, αφού ο ιδιοκτήτης φαίνεται ότι είναι μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο (υπάρχει υποχρέωση καταβολής του 3%-15% της αξίας του ακινήτου για αυτά που ανήκουν σε offshore).
Το αποκορύφωμα της φοροδιαφυγής είναι όταν ο «αξιοπρεπής» επιχειρηματίας μεταβιβάζει το ακίνητο σε τρίτο (άλλωστε στόχος όλων αυτών των κινήσεων είναι η πώληση των ακινήτων σε άλλους επενδυτές). Στην περίπτωση αυτή απλά μεταβιβάζει τις μετοχές της «μητρικής» offshore εταιρείας, αυτής δηλαδή που ελέγχει την εταιρεία στο Λουξεμβούργο που με την σειρά της ελέγχει την ελληνική εταιρεία. Άρα μεταβιβάζει ακίνητα εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρω φόρος στο ελληνικό δημόσιο. Εύκολα διαπιστώνουμε την αλλαγή ιδιοκτησίας αφού συνήθως αλλάζει το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής εταιρείας (σε συγκεκριμένη περίπτωση σε μια νύχτα το ΔΣ ελληνικής εταιρείας του «αξιοπρεπή» επιχειρηματία που κατείχε ακίνητα αντικειμενικής αξίας 10,000,000€ άλλαξε και μπήκε ολόκληρη οικογένεια αλλού έλληνα εφοπλιστή).
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ο «αξιοπρεπής» επιχειρηματίας συμμετέχει στο κεφάλαιο εμπορικής επιχείρησης με ιδιαίτερους πλάγιους τρόπους.
Για να γίνει η συμμετοχή αυτή δημιουργεί μια εταιρεία-όχημα την οποία φροντίζει να δανειοδοτήσει με ομολογιακά δάνεια (με τις ίδιες αδιαφανείς μεθόδους που περιγράψαμε παραπάνω). Η εταιρεία-όχημα απορροφάει στην συνέχεια την εμπορική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να εξοφλήσει το ομολογιακό δάνειο το οποίο δόθηκε για να αγοραστούν οι μετοχές της!!!! Η εμπορική εταιρεία που εξαγοράστηκε από τα κέρδη της εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο, το οποίο ουσιαστικά το έχουν δώσει οι νέοι μέτοχοι της.
Δηλαδή με απλά λόγια οι νέοι μέτοχοι δανείζουν τα χρήματα για να αγοραστεί μια εταιρεία η οποία από τα κέρδη της επιστρέφει εντόκως τα κεφάλαια στους νέους μετόχους, όχι υπό την μορφή κερδών αλλά υπό την μορφή εξόφλησης ομολογιακού δανείου. Αντί λοιπόν να φορολογηθούν τα κέρδη της εταιρείας και να δοθεί μέρισμα στους νέους μετόχους αυτοί εξασφαλίζουν σημαντικό όφελος και μειώνουν έως μηδενίζουν τα φορολογητέα κέρδη της εμπορικής εταιρείας (άρα και τα έσοδα του Δημοσίου).
Έχουμε εντοπίσει την πρακτική αυτή σε δυο εταιρείες με τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μια.
Στην περίπτωση αυτή κανένας φόρος δεν καταβάλλεται για την αγορά των μετοχών από τους παλιούς μετόχους της εταιρείας. Όλα γίνονται στο σκοτάδι και ο οφειλόμενος φόρος υπεραξίας είναι μηδενικός.
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Επενδύσεις του «αξιοπρεπή» επιχειρηματία στο εξωτερικό διαφημίζονται ως «γιγαντιαίες ελληνικές επιχειρήσεις» χωρίς όμως να λαμβάνει ούτε ένα ευρώ έσοδα το ελληνικό δημόσιο. Πιο πρόσφατη περίπτωση η επένδυση σε ξενοδοχείο χώρας των Βαλκανίων όπου με βάση δημοσιεύματα του ημερήσιο ελληνικού τύπου θα πραγματοποιηθεί έως το 2013 επένδυση συνολικού ύψους 130,000,000€. Είναι προφανέστατο ότι η πηγή των συγκεκριμένων «ελληνικών» κεφαλαίων είναι αδήλωτη στο ελληνικό κράτος αφού τα κεφάλαια κρύβονται επίσης πίσω από εταιρείες του εξωτερικού.
Και όμως η διαχείριση όλων των επενδύσεων αυτών γίνεται από ένα γραφείο (γνωστό στις διωκτικές αρχές) στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν από τους πολυτελέστερους δρόμους. Η διαχείριση γίνεται από ελληνική εταιρεία συμφερόντων του «αξιοπρεπή» επιχειρηματία (είναι μέλος του ΔΣ αυτής), εταιρεία που διαχειρίζεται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και η οποία δεν παράγει καθόλου κέρδη ώστε να φορολογηθούν. Όλα τα κέρδη από την εκμετάλλευση των ακινήτων πανε στο εξωτερικό σε φορολογικούς παράδεισους.
Όλα τα παραπάνω είναι εις γνώση και του ΣΔΟΕ αλλά και της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Για όλα τα παραπάνω έχουμε όλα τα στοιχεία στην διάθεση της Πολιτείας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
στις περιπτώσεις που το ομολογιακό δάνειο χρησιμοποιείται ουσιαστικά σαν κεφάλαιο της επιχείρησης να θεωρηθεί ως αύξηση κεφαλαίου και να καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
εάν η παροχή ομολογιακού δανείου από πιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο προς μια εταιρεία ακινήτων δεν συνοδεύεται από προσημείωση στο ακίνητο που θα αγοραστεί, επειδή είναι προφανής η παροχή εγγυήσεων από τους μετόχους, να απαιτηθεί η εγγραφή των εγγυήσεων αυτών στην σύμβαση του ομολογιακού δανείου και να ελεγχθεί το πόθεν έσχες αυτών που παρέχουν τις εγγυήσεις για το ποσό των εγγυήσεων
στις περιπτώσεις εταιρειών ακινήτων με κύριο μέτοχο εταιρεία του εξωτερικού, όταν αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο να θεωρηθεί ότι έγινε μεταβίβαση μετοχών και σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί να καταλογιστεί αυτόματα φόρος υπεραξίας από την εφορία
να ελεγχθούν όλες οι εταιρείες ακινήτων στις οποίες ιδιοκτήτης είναι εταιρεία του εξωτερικού και να ζητηθεί αμέσως να αποκαλυφθεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης αυτών σε επίπεδο φυσικού προσώπου. Να γίνει έλεγχος πόθεν έσχες των κεφαλαίων που επένδυσαν σε ακίνητα.
Με εκτίμηση
Φλ... Γιώργος
Δελη.... ... Αθήνα
Τηλ. 2105...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.