Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Καλά τα μέτρα, αλλά πάρτε κι άλλα...thumb
Ως συνήθως, οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της Κομισιόν, της ΕΚΤ και άλλων οργανι­σμών λειτουργούν σαν λαγοί και παρα­θέτουν δέσμες βάναυσων μέτρων που χρειάζονται για να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Ο κόσμος πανικοβάλλεται και έρχεται μετά η κυβέρνηση να υιοθετήσει ελαφρώς... ηπιότερα μέτρα δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι κάτι κερδίσαμε.
Πρώτο μέτρο φιγουράρει, όπως πάντα, η πάταξη της φοροδιαφυγήςώστε να διασκεδάζονται οι εντυπώ­σεις. Στην ουσία βεβαίως, τα υψηλά κλιμάκια που φοροδιαφεύγουν, συνε­χίζουν ανενόχλητα καθώς δεν σχεδιά­ζεται κανένας μηχανισμός για τη στόχευσή τους, που θα ανακούφιζε την οικονομία κατά 30%. Αντιθέτως, έρχο­νται ακόμα και αυτόφωρα για τους μικρο-οφειλέτες.
Τα μέτρα που προτείνει ο ΟΟΣΑ πε­ριέχουν διάφορα... απίστευτα, όπως

♦ κατάργηση των χαμηλών συντε­λεστών ΦΠΑ σε μεθόριο και νησιά,
♦ ένταξη των γεωργικών εργασιών στον γενικό ΦΠΑ και κόψιμο των επι­δομάτων τους,
♦ νέα μείωση στο αφορολόγητο,
♦ νέα γενική αύξηση φόρων,
♦ μείωση στην έκπτωση των δαπα­νών στις δηλώσεις,
♦ άρση της μονιμότητας στο Δημό­σιο,
♦ κατάργηση της πρόωρης σύντα­ξης,
♦ πιθανή αύξηση του ορίου συντα­ξιοδότησης
♦ και, βεβαίως, το αγαπημένο όλων: αύξηση στις ασφαλιστικές ει­σφορές με ταυτόχρονο τσεκούρι στα δικαιώματα.
Εδώ διερωτάται κανείς εάν όλα αυ­τά λέγονται και γράφονται σκόπιμα κα­θώς η υιοθέτησή  τους θα βυθίσει πε­ρισσότερο τη χώρα στη δίνη της ύφε­σης και για μεγαλύτερο χρονικό διά­στημα, τη στιγμή μάλιστα που πρέπει, βάσει της νέας δανειακής σύμβασης αλλά και του ιδίου του ΟΟΣΑ, να πε­τύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του... 6% (!) από το 2013, προ­κειμένου να καταστεί βιώσιμο το ελλη­νικό χρέος.
Από τη μια δηλαδή ο ΟΟΣΑ ζητά πρωτογενή πλεονάσματα και αναπτυξιακούς ρυθμούς και από την άλλη ζητά μέτρα που κάθε άλλο παρά ανά­πτυξη θα φέρουν. Και έτσι, με τέτοια εξέλιξη, η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από την πλήρη αποκρατικοποί­ηση όλων των κρατικών πόρων, προκει­μένου να ξελασπώσει.
Ο στόχος είναι πλέον τόσο εμφανής, ώστε προκαλεί απορίες γιατί η κυβέρ­νηση δεν τον αναγνωρίζει ή... κάνει ότι δεν τον αναγνωρίζει. Το ερώτημα είναι λοιπόν: Γιατί η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα προς τα εκεί;

«Καπνός» και ο... Μάρσαλ
Η κυβέρνηση έσπευσε να προαναγ­γείλει και να πανηγυρίσει ως δική της διαπραγματευτική επιτυχία τον πακτω­λό χρημάτων που θα ερχόταν από την Ε.Ε., υπό την ομπρέλα ενός «σχεδίου Μάρσαλ» που θα έφερνε δισεκατομ­μύρια και μαζί τους την ανάπτυξη. Η επιπολαιότητα της κυβέρνησης φάνη­κε με τονχειρότερο τρόπο όταν στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου οι ηγέ­τες της Ε.Ε. διεμήνυσαν στον πρωθυ­πουργό το αυτονόητο: «Χρησιμοποίη­σε πρώτα τα κονδύλια που έχεις και... βλέπουμε».
Ο Γ. Παπανδρέου έσπευσε στις ανα­κοινώσεις του να αναφερθεί στο νέο «σχέδιο Μάρσαλ», όμως ψάχνοντας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κο­ρυφής δεν το βρήκαμε να αναφέρεται πουθενά. Αντιθέτωςόπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, ο όρος αυτός αφαι­ρέθηκε στο τελικό ανακοινωθέν. Έτσι η κυβέρνηση έμεινε να εξαγγέλλει κον­δύλια και αναπτυξιακές μεθόδους που ουδέποτε αποφασίστηκαν. Τι αποφασί­στηκε αντί γι’ αυτό;
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν, «θα επιτραπεί σε έξι χώ­ρες να συνεισφέρουν λιγότερο σε έρ­γα που επί του παρόντος συγχρημα­τοδοτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορ­τογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία».
«Το μέτρο δεν αντιπροσωπεύει νέα ή πρόσθετη χρηματοδότηση, αλλά επιτρέπει την πρόωρη καταβολήτων κονδυλίων που ήδη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της πολιτικών της Ε.Ε. για τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία. Η συνεισφορά της Ε.Ε. θα αυξη­θεί έως 95 κατ’  ανώτατο όριο, αν ζητηθεί από τα ανωτέρω κράτη - μέλη».
Με αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε., και ιδιαί­τερα η Γερμανία, διαμηνύει στην Αθή­να ότι εύκολα χρήματα δεν θα έρθουν χωρίς περαιτέρω οδυνηρές παραχωρή­σεις, άλλες από αυτές που θα κάνουμε για να πάρουμε το νέο δάνειο.
Μάλιστα η Κομισιόν, βλέποντας ότι η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ήταν μόλις 17% το 2010, παρά τη
σοβαρή κρίση της οικονομίας, αποφάσι­σε ότι τα εναπομείναντα κονδύλια θα τα διαχειρίζεται η ΟμάδαΚρούσηςυπό τον Γερμανό επίτροπο που θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο.
Ο Χορστ Ράιχενμπαχ θα είναι ο νέος υπερ-υπουργός, που μαζί με τους Τόμσεν, Μαζούχ, Τράα, Μορς θα αναλάβει την ουσιαστική διαχείριση της ελληνι­κής οικονομίας. Ο Γερμανός θα έχει την εξουσιοδότηση να τρέξει το ΕΣΠΑ παρακάμπτοντας την κυβέρνηση.
Και ενώ το Μαξίμου αναμένει νέα κονδύλια για την ανάπτυξη, η Γερμανία διαμηνύει ότι όχι μόνο δεν θα τα πάρου­με, αλλά υπάρχει κίνδυνος και να τα χά­σουμε εάν δεν συμμορφωθούμε στους δημοσιονομικούς στόχους. Η Γερμανία ετοιμάζει σκληρούς όρους διακυβέρ­νησης για τις υπερχρεωμένες χώρες, που περιλαμβάνουν πάγωμα κοινοτικών πόρων, εάν δεν ακολουθήσουμε κατά γράμμα τους όρους της νέας δανειακής σύμβασης.
Και διερωτώμαστε: Αφού η κυβέρ­νηση επιμένει να συμφωνεί και να θέ­τει όρους που δεν είναι ρεαλιστικοί και που δύσκολα θα επιτευχθούν και άρα θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση όλων των κυρώσεων που θα καταγράφονται στο δάνειο, πού ακριβώς βαδίζει η Ελ­λάδα;http://www.topontiki.gr/

1 σχόλιο:

 1. http://enieopsifodeltio.wordpress.com
  Μπορεί να γίνει Αντικατοχικό ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο, από τις αντιμνημονιακές οργανώσεις, με κάθε υποψήφιο να αναφέρει δίπλα από το όνομά του σε παρένθεση την ομάδα από την οποία προέρχεται.
  Τα ίδια τα εγωιστικά κόμματα για να μη διαλυθούν, χρησιμοποιούν στο εσωτερικό τους ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ εμποδίζουν διχαστικά το λαό να το χρησιμοποιεί, παράλληλα με τους ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ συλλόγους, ΚΑΙ στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές! Ως πότε;
  Η διάδοση της χρήσης του ενιαίου ψηφοδελτίου δεν αφορά μόνο τις εκλογές, αλλά να μάθουν όλοι την πολύτιμη ιστορία του, να φανεί ο διχαστικός αυτο/καταστροφικός ρόλος όσων το πολεμούν, να επεκταθεί και στις ενώσεις όπου ακόμα μονομαχούν παρασιτικά οι κομματικοί.


  Η πραγματική δημοκρατία με συλλογικές αποφάσεις βγάζει υπεύθυνους από ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο
  Το 1821 ξεκίνησε μόλις συμφώνησαν και έβγαλαν στις ΠΛATEIEΣ βουλευτές με ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο, όπως είχε προτείνει ο Ρήγας στο άρθρο 37. Μετά έφτιαξαν Συντάγματα που το υιοθέτησαν. Με άμεσες τοπικές κινήσεις για σχηματισμό ομάδων υπέρ ενιαίου ψηφοδελτίου - κατά της ξένης κατοχής, ετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα!

  ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΙ!
  Πέρυσι το φασιστικό υπουργείο ανέβαλε τις εκλογές τής Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας γιατί είχαν προκηρυχθεί με ENIAIO ψηφοδέλτιο!...
  Φέτος οι 2 χιλιάδες των νοσηλευτών που ψήφισαν στην Αθήνα, έδωσαν με την ψήφο τους πολλές απαντήσεις σε όλους μας, και στην ΕΝΕ μια περίτρανη νίκη με ποσοστό πάνω από 70% στο ανεξάρτητο Ενιαίο ψηφοδέλτιο , καταδικάζοντας απερίφραστα τις αναίσχυντες κομματικές παρεμβάσεις. http://pasyno.gr/1433 4 Ιουλίου 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.